Mediplast AB | Bronsåldersgatan 2 | P.O. Box 1004 | SE-212 10 Malmö, Sweden | T 040 671 23 00 | F 040 671 23 10
Hem
Produkter
Om oss
Kontakt
Sök

 Retur  den 23 maj 2018

Vi bryr oss om dina uppgifter.Den 25 maj 2018 börjar GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla inom EU/EES. Lagens syfte är kortfattat att stärka skyddet för personer vid hantering av personuppgifter.

 

Vår ambition är att du ska känna dig trygg med vår hantering av personuppgifter och det är därför viktigt för oss på Mediplast att vara transparenta med hur vi hanterar dina uppgifter. Vi behöver dina personuppgifter bland annat för att du ska kunna använda våra elektroniska tjänster och för att hålla hög säkerhet i våra tjänster.

 

Du behöver inte göra något, men läs gärna om hur vi hanterar dina personuppgifter och dina rättigheter i vår Integritetspolicy.

 

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss;
Sverige +46 (0)40-671 23 00 eller mediplast.info@mediplast.com
Norge +47 32 88 11 00 eller mediplast@mediplast.no
Danmark +45 43 44 40 00 eller info.dk@mediplast.com
Finland +358 9 276 360 eller info@mediplastfenno.fi

 

Med vänliga hälsningar
Johan Bongstorp
CEO Mediplast Retur

   


Mediplast International
Mediplast Sverige
Mediplast Denmark
Mediplast Norge
Mediplast Finland
Mediplast GmBH
Mediplast BeNeLux BVMediplast AB | Bronsåldersgatan 2 | P.O. Box 1004 | SE-212 10 Malmö, Sweden | T 040 671 23 00 | F 040 671 23 10