Mediplast AB | Bronsåldersgatan 2 | P.O. Box 1004 | SE-212 10 Malmö, Sweden | T 040 671 23 00 | F 040 671 23 10
Hem
Produkter
Om oss
Kontakt
Sök

  
  
 

N. C. Nielsen Hospitalsudstyr historia

 

Verksamheten kan spåras bakåt till den lokala smeden i Skive i Danmark i slutet av 1800-talet. Han var känd som en god hantverkare och tillverkade instrument till ortens veterinär.

 

Hans son Niels Carl Nielsen arbetade i USA och blev efter sin hemkomst uppsökt av några danska läkare för att importera material från USA.

 

1923
N.C. Nielsen övertar den lokala bandageföretaget i Skive.

 

1936
N.C. Nielsen flyttar verksamheten till Vestergade i Köpenhamn.

 

1950
Startar egen produktion av vågar och lyftar. Dessutom öppnas en sömmerskeavdelning.

 

1960
Sömmerskeavdelningen läggs ner.

 

1972
Efter hand läggs all produktion ut på underleverantörer, eftersom lokalen i Vestergade inte tillåter produktion.

 

1973
Flyttning till den nuvarande anläggningen i Glostrup. Verksamheten har vid denna tidpunkt 40 anställda.

 

1975
N.C. Nielsen dör och sonen Poul Nielsen för verksamheten vidare under samma namn.

 

1982
Poul Nielsen dör.

 

1983
Eftersom ingen av Poul Nielsens tre söner önskar ta över ledningen, tillsätts Lars Foghsgaard som VD.

 

NCN uppdelas i två divisioner:

 

Sjukvård
Rehabilitering och Fysioterapi


1985
VD Lars Foghsgaard köper verksamheten av familjen Nielsen.

 

1986
Företaget OEC övertas och delar av personalen integreras.

 

1988
Davis & Geck och Becton Dickinson övertar marknadsföringen av egna produkter inklusive berörda säljare.

 

1990
Efter övertagandet av Mölnlycke mobility bildas en koncernstruktur, där VD Lars Foghsgaard blir VD i N.C. Nielsen Holding A/S, som äger N.C. Nielsen Hospitaludstyr A/S. Företaget organiseras med en gemensam försäljningsavdelning och med självständig marknadsföring. Erling Larsen tillträder som VD.

 

1991
Försäljningsdivisionen i Nyrup & Maag övertas och företaget delas åter i två divisioner:
Sjukvård og Rehabilitering.

 

1992
N.C. Nielsen Hospitalsudstyr A/S uppdelas i två företag, i Rehab-divisionen utskills som ett självständigt företag med namnet Scandinavian Mobility A/S.


VD Erling Larsen fortsätter med detta företag och ny VD i N.C. Nielsen Hospitalsudstyr A/S blir Morten Falck Larsen.


Samtidigt tas beslut om att koncentrera företaget kring förbrukningsartiklar till sjukvården, därför avvecklas områdena ortopedi och kapitalvaror.


Med verkning från 1. maj förvärver det svenska företaget LIC Hygien 49% av aktiekapitalet, och har option på köp av de resterande 51% senast den 31. mars 1993.

 

1993
LIC Hygien AB förvärvar resten av aktiekapitalet och företaget blir därmed ett helägt dotterbolag.

 

1993
LIC Hygien AB blir köpt av det amerikanska företaget Procter & Gamble.

 

1994
LIC Hygien AB byter namn till Procter & Gamble Hygien AB.

 

1995
Med verkning från 9 februari genomför ledningsgruppen, bestående av VD Morten Falck Larsen, Administrationschef Claes Heerup och Försäljnings- & marknadschef Keld Holm Sørensen, ett 'Management Buy Out' och förvärvar företaget, som därmed ägs till 100% av holdingbolaget N.C.N.Trade A/S.

 

1996
Med verkning från 1 juli N.C.N.Trade A/S förvärvar organisationen Ansell Medical i Sverige och bildar företaget N.C. Nielsen AB med syftet utöka verksamheten till att omfatta både Danmark och Sverige.

 

N.C. Nielsen AB blir således ett systerbolag till N.C. Nielsen Hospitalsudstyr A/S, men i det dagliga fungerar organisationen som en integrerad enhet.

 

2000
Samarbetet med Tyco (D&G) upphör.

 

Mitten av november lanseras en ny strategi baserat på Internets möjligheter. Ny dialogbaserad websida och komplett webshop.

 

2002
Från och med 1 April är NCN exklusiv agent i Danmark för Maquet operationsbord och system till operations salar, samt för Erbe produkter inom el-kirurgi.

 

2003
Med start 1 januari utpekas N.C.Nielsen Hospitaludstyr A/S till ensam förhandlare i Danmark av operationslampor samt upphängningssystem i operationssalar från Heraeus.

 
2006
En av ägarna, Claes Heerup, lämnar sällskapet i juni i samband med att övriga ägare, Morten Falck Larsen och Keld Holm Sørensen, köper hans aktier i sällskapet.


2007
Maquet köper den del av N.C.Nielsen Hospitalsudstyr A/S som omfattar deras egna produkter.

 

2008

Mediplast köper N.C. Nielsen Hospitalsudstyr A/S.

 

 

 

   


Mediplast International
Mediplast Sverige
Mediplast Denmark
Mediplast Norge
Mediplast Finland
Mediplast GmBH
Mediplast BeNeLux BVMediplast AB | Bronsåldersgatan 2 | P.O. Box 1004 | SE-212 10 Malmö, Sweden | T 040 671 23 00 | F 040 671 23 10