Mediplast AB | Bronsåldersgatan 2 | P.O. Box 1004 | SE-212 10 Malmö, Sweden | T 040 671 23 00 | F 040 671 23 10
Hem
Produkter
Om oss
Kontakt
Sök

  
  
  
  
  
  
  
 

Välkommen till Mediplast

 

Mediplast är en svensk koncern, som säljer och distribuerar medicintekniska produkter framförallt i Norden. Vårt produktsortiment består av dels våra egna produkter samt produkter från utvalda och välkända leverantörer, med vilka vi har exklusiva marknadsföringsavtal. Vi exporterar också våra egna produkter till resten av världen. Vårt centrallager finns i Malmö, vilket möjliggör en effektiv hantering och att vi snabbt kan nå våra kunder.

Våra produkter finns inom ett brett spektra av engångsprodukter till avancerade produkter av investeringskaraktär. Vi erbjuder produkter inom åtta huvudområden; Operation, Thorax/Neuro/Ortopedi, Radiologi/ Neuroradiologi/Kardiologi, Förband, IVA, ÖNH, Stomi och Hemsjukvård.

Vårt mål är att vara en stark samarbetspartner till dig som använder våra produkter inom sjukvården och med dig som leverantör. Vi vet att vi utvecklas genom samarbetet, då vi har gemensam kunskap om produkter, användningsområde och nyttan för kunden.

Vårt erbjudande till våra kunder innebär, utöver marknadsföring av våra produkter, också en förmedling av kunskap till våra kunder. Vi tycker nämligen att ”kunskap gör skillnad” och därför är kunskapen och kompetensen hos våra medarbetare mycket viktig.

Mediplast ingår i Addtech gruppen, som är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

För mer information om våra produkter se rubriken Produkter.


 

 

   


Mediplast International
Mediplast Sverige
Mediplast Denmark
Mediplast Norge
Mediplast Finland
Mediplast GmBH
Mediplast BeNeLux BVMediplast AB | Bronsåldersgatan 2 | P.O. Box 1004 | SE-212 10 Malmö, Sweden | T 040 671 23 00 | F 040 671 23 10