Mediplast AB | Bronsåldersgatan 2 | P.O. Box 1004 | SE-212 10 Malmö, Sweden | T 040 671 23 00 | F 040 671 23 10
Hem
Produkter
Om oss
Kontakt
Sök

  
  
  
  
  
  
  
 

Ägarskap

 

Under 2015 förvärvade Addtech koncernen (noterad på NASDAQ OMX Stockholm) genom Life-Science divisionen Mediplast från tidigare ägare RoosGruppen och Priveq Investment.

 

I mars 2016 blir AddTech Life-Sience divisionen en “spin-off” till existerande aktieägare – det nya namnet blir AddLife. AddLife är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

 

AddLife koncernen består av ca 25 självständiga bolag som huvudsakligen verkar på den nordiska Life-Sience marknaden. AddLife verkar inom två huvudgrupper; Labtech och Medtech. Labtech fokuserar på försäljning inom diagnostik, biomedicinsk forskning och laboratorieanalyser, medan Medtech fokuserar på försäljning av medicinsk teknik. AddLife är representerade I de nordiska länderna men också av mindre enheter på den Europeiska marknaden I Tyskland, Benelux, Estland och Italien.

 

För mer information besök www.add.life

   


Mediplast International
Mediplast Sverige
Mediplast Denmark
Mediplast Norge
Mediplast Finland
Mediplast GmBH
Mediplast BeNeLux BVMediplast AB | Bronsåldersgatan 2 | P.O. Box 1004 | SE-212 10 Malmö, Sweden | T 040 671 23 00 | F 040 671 23 10