Mediplast AB | Bronsåldersgatan 2 | P.O. Box 1004 | SE-212 10 Malmö, Sweden | T 040 671 23 00 | F 040 671 23 10
Hem
Produkter
Om oss
Kontakt
Sök

  
  
  
  
  
  
  
 

Strategi

 

Mediplasts övergripande strategi är att fortsatt stärka marknadspositionen inom medicinteknik och förbrukningsmaterial, både under eget varumärke men även agenturprodukter.

 • Fortsatt ha en välutbildad personal – kunskap gör skillnad
   
 • Erbjuda en bred produktportfölj inom utvalda områden, och möta marknadens utveckling trender, t ex större kunder och större anbud, på den Nordiska marknaden
   
 • Fortsätta att söka efter unika distributionsprodukter och/eller kompletterande sortiment från internationella varumärken.
   
 • Våra kunder = Sjukhus
   
 • Fortsätta att erbjuda flexibla och unika lösningar (kundanpassningar)
   
 • Arbeta aktivt i utvecklingen av nya och miljövänliga material
   
 • Utöka vårt ”advisory boards” med medicinsk expertis till samtliga produktområden 
   


Mediplast International
Mediplast Sverige
Mediplast Denmark
Mediplast Norge
Mediplast Finland
Mediplast GmBH
Mediplast BeNeLux BVMediplast AB | Bronsåldersgatan 2 | P.O. Box 1004 | SE-212 10 Malmö, Sweden | T 040 671 23 00 | F 040 671 23 10