Mediplast AB | Bronsåldersgatan 2 | P.O. Box 1004 | SE-212 10 Malmö, Sweden | T 040 671 23 00 | F 040 671 23 10
Hem
Produkter
Om oss
Kontakt
Sök

  
  
  
  
  
  
  
 

Våra mål

 

Mediplasts övergripande mål är att ha en stark marknadsposition inom medicintekniska produkter, både under eget varumärke och inom distributionsprodukter.

Vi ska även vara en stark samarbetspartner till användare av våra produkter inom sjukvården och med våra leverantörer. Detta uppnår vi genom att:

  • Vi erbjuder en bred produktportfölj med egna produkter kombinerat med unika distributionsprodukter från välkända internationella varumärken. Vår produktportfölj är flexibel och kan hantera både stora avtal och mindre kundanpassade lösningar.
  • Våra produkter ska bidra till en trygg och säker vård, för användare och patient. Genom en styrd sortimentsutveckling och nära samarbete med våra leverantörer kan vi leva upp till detta.
  • Våra medarbetares kunskap utvecklas ständigt genom ett nära samarbete med kunder och leverantörer, eftersom vi har gemensam kunskap om produkter, användningsområde och nytta för kunden. Vi tror på att ”Kunskap gör skillnad”.
  • Vi arbetar för att bidra positivt till vår omvärld genom vårt Kvalitets- och Miljösystem, vårt leverantörsprogram för Code of conduct och genom vår strävan efter fler miljövänliga material i våra produkter.
     
   


Mediplast International
Mediplast Sverige
Mediplast Denmark
Mediplast Norge
Mediplast Finland
Mediplast GmBH
Mediplast BeNeLux BVMediplast AB | Bronsåldersgatan 2 | P.O. Box 1004 | SE-212 10 Malmö, Sweden | T 040 671 23 00 | F 040 671 23 10