Mediplast AB | Bronsåldersgatan 2 | P.O. Box 1004 | SE-212 10 Malmö, Sweden | T 040 671 23 00 | F 040 671 23 10
Hem
Produkter
Om oss
Kontakt
Sök

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Andning

 

Andning omfattar ett stort område med ett komplett utbud av produkter – allt från syrgasmasker och andningsutrustning till oxygenslangar och ventilationspåsar.

 

Vi marknadsför ett brett sortiment av egenproducerande varor för andning. Några produkter är PVC-fria, och hela andningsserien är latexfri. Detta har en avgörande betydelse för dig och dina patienters minskade risk för att utveckla allergi för dessa ämnen.

 

Vi har produkterna, oavsett om du arbetar med patienter som behöver syre eller andning, eller om du arbetar på intensiv – eller anestesiavdelning. 
 

   


Mediplast International
Mediplast Sverige
Mediplast Denmark
Mediplast Norge
Mediplast Finland
Mediplast GmBH
Mediplast BeNeLux BVMediplast AB | Bronsåldersgatan 2 | P.O. Box 1004 | SE-212 10 Malmö, Sweden | T 040 671 23 00 | F 040 671 23 10