Mediplast AB | Bronsåldersgatan 2 | P.O. Box 1004 | SE-212 10 Malmö, Sweden | T 040 671 23 00 | F 040 671 23 10
Hem
Produkter
Om oss
Kontakt
Sök

  
  
  
  
  
  
 

Clave injektionsmembran

 

Som distributör för en av världens ledande leverantörer av injektionsmembran har vi en omfattande kunskap och expertis på området. På följande sidor kommer du kunna ta del av vår kunskap och de produkter vi kan erbjuda.

 

Patienter med intravenösa infarter löper hög risk att ådra sig kateterrelaterade infektioner. Clave är injektionsmembran med väl dokumenterad effekt i att förebygga kateterrelaterade infektioner. Med hög kompatibilitet och en lång användningstid får patienten en enkel och säker infart med ekonomiska fördelar.
 
Vi marknadsför ett komplett sortiment av Clave nålfria injektionsmembran för både venösa och centrala infarter och för blandning av samt hantering av läkemedel i delvis eller helt slutna system.
 
Kunskap gör skillnad!
 
Läs mer på ICU Medicals hemsida 

 

 

   


Mediplast International
Mediplast Sverige
Mediplast Denmark
Mediplast Norge
Mediplast Finland
Mediplast GmBH
Mediplast BeNeLux BVMediplast AB | Bronsåldersgatan 2 | P.O. Box 1004 | SE-212 10 Malmö, Sweden | T 040 671 23 00 | F 040 671 23 10