Mediplast AB | Bronsåldersgatan 2 | P.O. Box 1004 | SE-212 10 Malmö, Sweden | T 040 671 23 00 | F 040 671 23 10
Hem
Produkter
Om oss
Kontakt
Sök

  
  
  
  
  
  
  
  
 

Onkologi

 

Kort-och långsiktiga effekter av exponering för farliga läkemedel är oroande för vårdpersonal och andra som är i kontakt med dessa. NIOSH, OSHA, ONS och ASH har alla identifierat problemen och har skapat riktlinjer för säker hantering av dessa.

 

ICU Medicals onkologiserie fixar transport, administration och omhändertagande av sådana produkter som uppfyller dessa riktlinjer för personlig skyddsutrustning.

 

Vi har förberett oss för sådana toxiska läkemedel med en mängd spikar och med Genie, ett helt slutet system. Vi har också Spiros, som kan användas under särskild transport av farliga läkemedel eller i blandning processen. Slutligen har vi ett brett sortiment av infusionsset för hantering av cytostatika.

 

ICU Medical Oncology Preparation & Delivery System

 

   


Mediplast International
Mediplast Sverige
Mediplast Denmark
Mediplast Norge
Mediplast Finland
Mediplast GmBH
Mediplast BeNeLux BVMediplast AB | Bronsåldersgatan 2 | P.O. Box 1004 | SE-212 10 Malmö, Sweden | T 040 671 23 00 | F 040 671 23 10