Mediplast AB | Bronsåldersgatan 2 | P.O. Box 1004 | SE-212 10 Malmö, Sweden | T 040 671 23 00 | F 040 671 23 10
Hem
Produkter
Om oss
Kontakt
Sök

  
  
 

Dialys

 

Dialysområdet har utvecklats sig riktigt mycket under de senaste åren. Fokusområden är nu säkerhet och arbetsmiljö för både patienter och personal.


Ett viktigt område för dialyspatienten är att förebygga infektioner. För att hjälpa till med detta kan vi erbjuda Tego som ni kan se på följande sidor.

   


Mediplast International
Mediplast Sverige
Mediplast Denmark
Mediplast Norge
Mediplast Finland
Mediplast GmBH
Mediplast BeNeLux BVMediplast AB | Bronsåldersgatan 2 | P.O. Box 1004 | SE-212 10 Malmö, Sweden | T 040 671 23 00 | F 040 671 23 10