Mediplast AB | Bronsåldersgatan 2 | P.O. Box 1004 | SE-212 10 Malmö, Sweden | T 040 671 23 00 | F 040 671 23 10
Hem
Produkter
Om oss
Kontakt
Sök

 

Försäljnings- och leveransvillkor

 

Nedanstående försäljnings- och leveransvillkor gäller för alla typer av leveranser och service från Mediplast AB, även om kundordern anger andra villkor. Avvikelser gäller endast vid skriftliga avtal.

 

1. Priser

Angivna priser i prislistor, offerter, anbud, orderbekräftelser och på fakturor är exklusive moms. Priserna är de som gäller vid faktureringstillfället, med undantag för tidsbegränsade avtal eller ett orderbekräftat pris.

 

2. Leveranser

För leveranser i Sverige gäller fritt mottagaren. Vid order understigande SEK 1500,-exkl. moms debiteras en småorderavgift på 75,-

 

3. Anskaffningsvaror

Varor som ej ingår i Mediplasts normala sortiment utan som tas hem speciellt för kund, debiteras en hemtagningsavgift på SEK 75,- exkl. moms per varunr. Speciellt hemtagna varor tas ej i retur.

 

4. Påseende

Varor till påseende accepteras när det finns särskilda skäl. Period för påseende är normalt 14 dagar enligt avtal. Varor till påseende blir antingen fakturerade med returrätt skrivet på fakturan eller levererade med avtalade påseendetid skrivet på följesedeln. Om varan ej returneras enligt avtalad tid, betraktas den som köpt och blir fakturerad. Speciella anpassningar på produkten faktureras alltid. Om varan returneras, ska det ske senast sista dagen av den avtalade tiden, fritt Mediplast.

 

5. Reklamationer

Vid skador eller förekommet gods ska köparen reklamera till Mediplast direkt efter mottagning.

 

6. Transportskador

I de fall skada uppstår på varan eller dess emballage under transporten ska mottagaren vid underskrift av fraktsedel eller följesedel omedelbart anmäla detta till transportören och samtidigt informera Mediplast om skadan.

 

7. Returer

Retur av varor accepteras endast efter överenskommelse med Mediplast. Detta ska ske inom 30 dagar efter faktureringsdatum. Följesedel eller faktura ska bifogas returen. Om returen ej beror på Mediplast betalar avsändaren returfrakten samt debiteras en returavgift på 10% av varuvärdet, dock minst 500,- exkl. moms. Med undantag för avtalat påseende. Kreditering sker då varan och dess emballage är i oskadat originalskick. I de fall varan tas i retur efter speciell överenskommelse senare än 30 dagar från fakturadatum dras automatiskt 25 % av från kreditnotan. Efter 60dagar accepteras inga returer. Sterila varor och speciellt hemtagna varor tas ej i retur. Beror returen på felleverans eller leverans av defekta varor står Mediplast  för fraktkostnaderna.

 

8. Betalning

Betalningsvillkoren är 30 dagar från fakturadatum om ej annat avtalats. Efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen.

 

9. Garanti

Garanti lämnas enligt köpelagen.

 

   


Mediplast International
Mediplast Sverige
Mediplast Denmark
Mediplast Norge
Mediplast Finland
Mediplast GmBH
Mediplast BeNeLux BVMediplast AB | Bronsåldersgatan 2 | P.O. Box 1004 | SE-212 10 Malmö, Sweden | T 040 671 23 00 | F 040 671 23 10