Mediplast AB | Bronsåldersgatan 2 | P.O. Box 1004 | SE-212 10 Malmö, Sweden | T 040 671 23 00 | F 040 671 23 10
Hem
Produkter
Om oss
Kontakt
Sök

 

Gastro/Enterologi - Fibroscan®

 

Fibroscan® är en icke-invasiv aktiv medicinsk utrustning som använder ultraljud. Den är utformad för smärtfri, momentana och icke-invasiv mätning som mäter styvheten i levern.t. Enheten ger också stöd till diagnos för fibros cirrhos utveckling men även för steatosmätning (CAP).
 
Fibroscan® bygger på pulserande elastografisk teknik och använder följande principer:
 
Proben innefattar en ultraljudsomvandlare anpassad till axeln för en elektrodynamisk omvandlare (vibrerande). Proben är placeras på huden. Vibratorn producerar en låg frekvens (låg amplitud) mekanisk puls. Pulsen alstrar en lågfrekvent elastisk våg som kallas för "skjuvningsvåg". Hastigheten av fortplantningen av den elastiska vågen är direkt proportionell mot styvheten hos kroppen vävnader. Även om den elastiska vågen passerar genom huden, adipös vävnad och lever. Dessa ultraljuds mätningar används för att mäta spridningshastighet av den elastiska vågen ("skjuvningsvåg") i levern, så att dess styvhet kan mätas.

 

 
Modell 502 Touch produkter Modell 502 Touch

Helt ny enhet med 2 givare kontakter, 3 hållare sonden och 17 "pekskärm.
 
En indikator som rekommenderar probe.
 

Modell 502 Touch produkterProduktöversikt

Modell 502 Step 5 produkter Modell 502 Step 5

Höghastighets elastrometri motor, hela skalan av prober kan användas, försedd med en givare kontakt.

Modell 502 Step 5 produkterProduktöversikt

Modell 402 produkter Modell 402

Samma teknik VCTE endast mätning av leverns styvhet, endast för M probe.
 

Ingen datalagring, databaser, minne eller hantering av patientens historia.
 

Modell 402 produkterProduktöversikt

XL Probe produkter XL Probe

Xl Probe är den unika icke-invasiv medicinsk utrustning som medger mätning av leverns styvhet hos överviktiga patienter:

  • Tillåter mätning av upp till 70% mer överviktiga patienter än med M proben
  • Utökar gränserna för FibroScan ® för överviktiga patienter med SDC <3,5 cm
  • Utför djupare beräkning mellan 3,5 och 7,5 cm med en egen algoritm
XL Probe produkterProduktöversikt

S Probe produkter S Probe

Prober för barn. 2 alternativ:

  • S1: 5 MHz, 15-40 mm, av ≤ 45 cm (6 år)
  • S2: 5 MHz, 20-50 mm,> 45 cm A ≤ 75 cm (14 år)
S Probe produkterProduktöversikt

 
 Download information    
pdf E107M002_9_GuideD'utilisationSondeS_SWE+FIN_Ok.pdf 308 KB 24-05-2011
pdf E107M003_5_GuideD'utilisationSondeXL_SWE+FIN_Ok.pdf 331 KB 24-05-2011
na FibroScan® 502 - English version.mht 142 KB 21-09-2011
na FibroScan® 502 Touch - English version.mht 143 KB 19-08-2011
pdf FS402_WEB.pdf 507 KB 28-10-2010
   


Mediplast International
Mediplast Sverige
Mediplast Denmark
Mediplast Norge
Mediplast Finland
Mediplast GmBH
Mediplast BeNeLux BVMediplast AB | Bronsåldersgatan 2 | P.O. Box 1004 | SE-212 10 Malmö, Sweden | T 040 671 23 00 | F 040 671 23 10
Groups (1)
IndexTagLength of valueValue (First 100 chars)
0<!--@Ecom:Group.Clickable-->4True
1<!--@Ecom:Group.Description-->168<p>Helt ny enhet med 2 givare kontakter, 3 h&aring;llare sonden och 17 &quot;peksk&auml;rm.<br /> &nbsp;<br /> En indikator som rekommenderar probe.<br /> &a
2<!--@Ecom:Group.ID-->9GROUP1805
3<!--@Ecom:Group.IDUrlEncoded-->9GROUP1805
4<!--@Ecom:Group.Link-->69<a href="Default.aspx?ID=2250&GroupID=GROUP1805">Modell 502 Touch</a>
5<!--@Ecom:Group.Link.Clean-->38Default.aspx?ID=2250&GroupID=GROUP1805
6<!--@Ecom:Group.Link.Clean.PID-->47Default.aspx?ID=2250&GroupID=GROUP1805&PID=5388
7<!--@Ecom:Group.Link.PID-->78<a href="Default.aspx?ID=2250&GroupID=GROUP1805&PID=5388">Modell 502 Touch</a>
8<!--@Ecom:Group.MetaDescription-->0
9<!--@Ecom:Group.MetaKeywords-->0
10<!--@Ecom:Group.MetaTitle-->0
11<!--@Ecom:Group.MetaUrl-->0
12<!--@Ecom:Group.Name-->16Modell 502 Touch
13<!--@Ecom:Group.Number-->834060101
14<!--@Ecom:Group.ProductCount-->10
15<!--@Ecom:Group.ShowInMenu-->4True
16<!--@Ecom:Group.ShowInSiteMap-->4True
17<!--@Ecom:Group.SmallImage-->52/Files//Filer/NCN/eCom/Billeder/Grupper/34060101.jpg
18<!--@Ecom:Search.SearchBox-->195<form name="EcomSearch" method="get"> <input type="hidden" name="ID" value="2250"> S�g efter: <input type="text" name=&quo
19<!--@Groups.LoopCounter-->11
20<!--@Groups.LoopMod2-->11
21<!--@Groups.LoopMod3-->11
22<!--@Groups.LoopMod4-->11
23<!--@Groups.LoopMod5-->11
24<!--@LoopStart(Childgroups)--> <!--@LoopEnd(Childgroups)-->0
IndexTagLength of valueValue (First 100 chars)
0<!--@Global:Server.Date-->102019-04-22
1<!--@Global:Server.Date.Day-->222
2<!--@Global:Server.Date.Hour-->220
3<!--@Global:Server.Date.Minute-->240
4<!--@Global:Server.Date.Month-->14
5<!--@Global:Server.Date.Second-->226
6<!--@Global:Server.Date.Weekday-->11
7<!--@Global:Server.Date.WeekOfYear-->217
8<!--@Global:Server.Date.LongDayName-->6måndag
9<!--@Global:Server.Date.ShortDayName-->2
10<!--@Global:Server.Date.LongMonthName-->5april
11<!--@Global:Server.Date.ShortMonthName-->3apr
12<!--@Global:Server.Date.Year-->42019
13<!--@Global:Server.Date.DayOfYear-->3112
14<!--@Global:Server.Date.Quarter-->12
15<!--@Global:Server.Date.GeneralDate-->192019-04-22 20:40:26
16<!--@Global:Server.Date.LongDate-->17den 22 april 2019
17<!--@Global:Server.Date.LongTime-->820:40:26
18<!--@Global:Server.Date.MediumDate-->17den 22 april 2019
19<!--@Global:Server.Date.ShortDate-->102019-04-22
20<!--@Global:Server.Date.ShortTime-->520:40
21<!--@Global:Server.Date.RFC1123-->29Mon, 22 Apr 2019 18:40:26 GMT
22<!--@Global:Server.Date.Sortable-->192019-04-22T20:40:26
23<!--@Global:Pageview.Url-->36/se/Produkter/Gastro/Enterologi.aspx
24<!--@Global:Pageview.Url.Raw-->21/Default.aspx?ID=2250
25<!--@Global:Page.ID-->42250
26<!--@Global:Page.Name-->17Gastro/Enterologi
27<!--@Global:Page.NavigationTag-->0
28<!--@Global:Area.ID-->13
29<!--@Global:Area.Name-->2se
30<!--@Global:Area.Primarydomain-->16www.mediplast.se
31<!--@Global:Area.Lang-->2sv
32<!--@Global:Area.LongLang-->5sv-SE
33<!--@Global:Area.Culture.DisplayName-->16Swedish (Sweden)
34<!--@Global:Area.Culture.DisplayCountryName-->6Sweden
35<!--@Global:Area.Culture.NativeName-->17svenska (Sverige)
36<!--@Global:Area.Culture.NativeCountryName-->7Sverige
37<!--@Global:Area.Culture.Name-->5sv-SE
38<!--@Global:Area.Culture.CountryCode-->2SE
39<!--@Global:eCommerce.Currency-->13Danske kroner
40<!--@Global:eCommerce.Currency.Code-->3DKK
41<!--@Global:eCommerce.Currency.IsDefault-->4True
42<!--@Global:eCommerce.Currency.IsCurrent-->4True
43<!--@Global:eCommerce.Currency.Name-->13Danske kroner
44<!--@Global:eCommerce.Currency.PayGatewayCode-->3208
45<!--@Global:eCommerce.Currency.Symbol-->4kr.
46<!--@Global:eCommerce.Currency.SymbolPlace-->10
47<!--@Global:eCommerce.Currency.Rate-->3100
48<!--@Global:eCommerce.Currency.IntegerSeparator-->1.
49<!--@Global:eCommerce.Currency.DecimalSeparator-->1,
50<!--@Global:eCommerce.CurrencyName-->13Danske kroner
51<!--@Global:eCommerce.CurrencyRate-->3100
52<!--@Global:eCommerce.CurrencyCode-->3DKK
53<!--@Global:eCommerce.PricesWithVat-->4True
54<!--@Global:eCommerce.ReverseChargeForVatToken-->32039e405b6223561754684c36a0ae62ef
55<!--@Global:eCommerce.CartPageID-->0
56<!--@Global:eCommerce:Cart.CartIsPresent-->5false
57<!--@Global:Page.Top.Name-->9Produkter
58<!--@Global:Page.Top.ID-->3297
59<!--@Global:Extranet.UserID-->10
60<!--@Global:Extranet.UserName-->0
61<!--@Global:Extranet.ExternalLogin.ProviderID-->10
62<!--@Global:Extranet.ExternalLogin.ProviderName-->0
63<!--@Global:Extranet.ExternalLogin.ProviderType-->0
64<!--@Global:Extranet.ExternalLogin.ProviderKey-->0
65<!--@Global:Extranet.ExternalLogin.ExternalUserName-->0
66<!--@Global:Extranet.ExternalLogin.ExternalEmail-->0
67<!--@Global:CookieOptInLevel-->10Functional
68<!--@Global:Request.UserAgent-->40CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
69<!--@Global:Extranet.Groups-->0
70<!--@Global:Page.Manager.Username-->0
71<!--@Global:Page.Manager.Name-->0
72<!--@Global:Page.Manager.Email-->0
73<!--@Global:Page.Manager.Phone-->0
74<!--@Global:Page.Manager.Fax-->0
75<!--@Global:Page.Editor.Username-->3GSE
76<!--@Global:Page.Editor.Name-->14Gitte Sejersen
77<!--@Global:Page.Editor.Email-->28Gitte.Sejersen@mediplast.com
78<!--@Global:Page.Editor.Phone-->0
79<!--@Global:Page.Editor.Fax-->0
80<!--@Global:Request.Url-->45https://www.mediplast.se/Default.aspx?ID=2250
81<!--@Global:Request.AbsoluteUri-->45https://www.mediplast.se/Default.aspx?ID=2250
82<!--@Global:Request.Host-->16www.mediplast.se
83<!--@Global:Request.OriginalString-->49https://www.mediplast.se:443/Default.aspx?ID=2250
84<!--@Global:Request.PathAndQuery-->21/Default.aspx?ID=2250
85<!--@Global:Request.Port-->3443
86<!--@Global:Request.Query-->8?ID=2250
87<!--@Global:Request.Scheme-->5https
88<!--@Global:Request.IsSecureConnection-->4True
89<!--@Global:Device.IsMobile-->0
90<!--@Global:Device.IsTablet-->0
91<!--@Global:Device.IsDesktop-->4True
92<!--@Global:Device.IsBot-->0
93<!--@Global:Device.IsAndroid-->0
94<!--@Global:Device.IsIOS-->0
95<!--@Global:Device.IsWindows-->0
96<!--@Global:Device.IsOther-->4True
97<!--@Global:Device.DetectionDisabled-->0
98<!--@Global:Device.IsIPhone-->0
99<!--@Global:Device.IsAndroidPhone-->0
100<!--@Global:Device.IsWindowsPhone-->0
101<!--@Global:Device.IsIPad-->0
102<!--@Global:Device.IsAndroidTablet-->0
103<!--@Global:Device.IsWindowsTablet-->0
104<!--@Global:Stylesheet.ID-->41749
105<!--@Global:Stylesheet.TopLogo-->0
106<!--@Global:Stylesheet.TopLogoClean-->0
107<!--@Global:Stylesheet.TopGraphic-->0
108<!--@Global:Stylesheet.TopGraphicClean-->0
109<!--@Global:Stylesheet.BottomLogo-->0
110<!--@Global:Stylesheet.BottomLogoClean-->0
111<!--@Global:Page.IsProtected-->0
IndexTagLength of valueValue (First 100 chars)
0<!--@Server:Request.id-->42250
Groups (2)
IndexTagLength of valueValue (First 100 chars)
0<!--@Ecom:Group.Clickable-->4True
1<!--@Ecom:Group.Description-->122<p>H&ouml;ghastighets elastrometri motor, hela skalan av prober kan anv&auml;ndas, f&ouml;rsedd med en givare kontakt.</p>
2<!--@Ecom:Group.ID-->9GROUP1806
3<!--@Ecom:Group.IDUrlEncoded-->9GROUP1806
4<!--@Ecom:Group.Link-->70<a href="Default.aspx?ID=2250&GroupID=GROUP1806">Modell 502 Step 5</a>
5<!--@Ecom:Group.Link.Clean-->38Default.aspx?ID=2250&GroupID=GROUP1806
6<!--@Ecom:Group.Link.Clean.PID-->47Default.aspx?ID=2250&GroupID=GROUP1806&PID=5388
7<!--@Ecom:Group.Link.PID-->79<a href="Default.aspx?ID=2250&GroupID=GROUP1806&PID=5388">Modell 502 Step 5</a>
8<!--@Ecom:Group.MetaDescription-->0
9<!--@Ecom:Group.MetaKeywords-->0
10<!--@Ecom:Group.MetaTitle-->0
11<!--@Ecom:Group.MetaUrl-->0
12<!--@Ecom:Group.Name-->17Modell 502 Step 5
13<!--@Ecom:Group.Number-->834060102
14<!--@Ecom:Group.ProductCount-->10
15<!--@Ecom:Group.ShowInMenu-->4True
16<!--@Ecom:Group.ShowInSiteMap-->4True
17<!--@Ecom:Group.SmallImage-->52/Files//Filer/NCN/eCom/Billeder/Grupper/34060102.jpg
18<!--@Ecom:Search.SearchBox-->195<form name="EcomSearch" method="get"> <input type="hidden" name="ID" value="2250"> S�g efter: <input type="text" name=&quo
19<!--@Groups.LoopCounter-->12
20<!--@Groups.LoopMod2-->10
21<!--@Groups.LoopMod3-->12
22<!--@Groups.LoopMod4-->12
23<!--@Groups.LoopMod5-->12
24<!--@LoopStart(Childgroups)--> <!--@LoopEnd(Childgroups)-->0
Groups (3)
IndexTagLength of valueValue (First 100 chars)
0<!--@Ecom:Group.Clickable-->4True
1<!--@Ecom:Group.Description-->201<p>Samma teknik VCTE endast m&auml;tning av leverns styvhet, endast f&ouml;r M probe.<br /> &nbsp;</p> <p>Ingen datalagring, databaser, minne eller hantering av p
2<!--@Ecom:Group.ID-->9GROUP1807
3<!--@Ecom:Group.IDUrlEncoded-->9GROUP1807
4<!--@Ecom:Group.Link-->63<a href="Default.aspx?ID=2250&GroupID=GROUP1807">Modell 402</a>
5<!--@Ecom:Group.Link.Clean-->38Default.aspx?ID=2250&GroupID=GROUP1807
6<!--@Ecom:Group.Link.Clean.PID-->47Default.aspx?ID=2250&GroupID=GROUP1807&PID=5388
7<!--@Ecom:Group.Link.PID-->72<a href="Default.aspx?ID=2250&GroupID=GROUP1807&PID=5388">Modell 402</a>
8<!--@Ecom:Group.MetaDescription-->0
9<!--@Ecom:Group.MetaKeywords-->0
10<!--@Ecom:Group.MetaTitle-->0
11<!--@Ecom:Group.MetaUrl-->0
12<!--@Ecom:Group.Name-->10Modell 402
13<!--@Ecom:Group.Number-->834060103
14<!--@Ecom:Group.ProductCount-->10
15<!--@Ecom:Group.ShowInMenu-->4True
16<!--@Ecom:Group.ShowInSiteMap-->4True
17<!--@Ecom:Group.SmallImage-->52/Files//Filer/NCN/eCom/Billeder/Grupper/34060103.jpg
18<!--@Ecom:Search.SearchBox-->195<form name="EcomSearch" method="get"> <input type="hidden" name="ID" value="2250"> S�g efter: <input type="text" name=&quo
19<!--@Groups.LoopCounter-->13
20<!--@Groups.LoopMod2-->11
21<!--@Groups.LoopMod3-->10
22<!--@Groups.LoopMod4-->13
23<!--@Groups.LoopMod5-->13
24<!--@LoopStart(Childgroups)--> <!--@LoopEnd(Childgroups)-->0
Groups (4)
IndexTagLength of valueValue (First 100 chars)
0<!--@Ecom:Group.Clickable-->4True
1<!--@Ecom:Group.Description-->468<p>Xl Probe &auml;r den unika icke-invasiv medicinsk utrustning som medger m&auml;tning av leverns styvhet hos &ouml;verviktiga patienter:</p> <ul> <li>Till&
2<!--@Ecom:Group.ID-->9GROUP1808
3<!--@Ecom:Group.IDUrlEncoded-->9GROUP1808
4<!--@Ecom:Group.Link-->61<a href="Default.aspx?ID=2250&GroupID=GROUP1808">XL Probe</a>
5<!--@Ecom:Group.Link.Clean-->38Default.aspx?ID=2250&GroupID=GROUP1808
6<!--@Ecom:Group.Link.Clean.PID-->47Default.aspx?ID=2250&GroupID=GROUP1808&PID=5388
7<!--@Ecom:Group.Link.PID-->70<a href="Default.aspx?ID=2250&GroupID=GROUP1808&PID=5388">XL Probe</a>
8<!--@Ecom:Group.MetaDescription-->0
9<!--@Ecom:Group.MetaKeywords-->0
10<!--@Ecom:Group.MetaTitle-->0
11<!--@Ecom:Group.MetaUrl-->0
12<!--@Ecom:Group.Name-->8XL Probe
13<!--@Ecom:Group.Number-->834060104
14<!--@Ecom:Group.ProductCount-->10
15<!--@Ecom:Group.ShowInMenu-->4True
16<!--@Ecom:Group.ShowInSiteMap-->4True
17<!--@Ecom:Group.SmallImage-->52/Files//Filer/NCN/eCom/Billeder/Grupper/34060104.jpg
18<!--@Ecom:Search.SearchBox-->195<form name="EcomSearch" method="get"> <input type="hidden" name="ID" value="2250"> S�g efter: <input type="text" name=&quo
19<!--@Groups.LoopCounter-->14
20<!--@Groups.LoopMod2-->10
21<!--@Groups.LoopMod3-->11
22<!--@Groups.LoopMod4-->10
23<!--@Groups.LoopMod5-->14
24<!--@LoopStart(Childgroups)--> <!--@LoopEnd(Childgroups)-->0
Groups (5)
IndexTagLength of valueValue (First 100 chars)
0<!--@Ecom:Group.Clickable-->4True
1<!--@Ecom:Group.Description-->183<p>Prober f&ouml;r barn. 2 alternativ:</p> <ul> <li>S1: 5 MHz, 15-40 mm, av &le; 45 cm (6 &aring;r)</li> <li>S2: 5 MHz, 20-50 mm,&gt; 45 cm A &
2<!--@Ecom:Group.ID-->9GROUP1809
3<!--@Ecom:Group.IDUrlEncoded-->9GROUP1809
4<!--@Ecom:Group.Link-->60<a href="Default.aspx?ID=2250&GroupID=GROUP1809">S Probe</a>
5<!--@Ecom:Group.Link.Clean-->38Default.aspx?ID=2250&GroupID=GROUP1809
6<!--@Ecom:Group.Link.Clean.PID-->47Default.aspx?ID=2250&GroupID=GROUP1809&PID=5388
7<!--@Ecom:Group.Link.PID-->69<a href="Default.aspx?ID=2250&GroupID=GROUP1809&PID=5388">S Probe</a>
8<!--@Ecom:Group.MetaDescription-->0
9<!--@Ecom:Group.MetaKeywords-->0
10<!--@Ecom:Group.MetaTitle-->0
11<!--@Ecom:Group.MetaUrl-->0
12<!--@Ecom:Group.Name-->7S Probe
13<!--@Ecom:Group.Number-->834060105
14<!--@Ecom:Group.ProductCount-->10
15<!--@Ecom:Group.ShowInMenu-->4True
16<!--@Ecom:Group.ShowInSiteMap-->4True
17<!--@Ecom:Group.SmallImage-->52/Files//Filer/NCN/eCom/Billeder/Grupper/34060105.jpg
18<!--@Ecom:Search.SearchBox-->195<form name="EcomSearch" method="get"> <input type="hidden" name="ID" value="2250"> S�g efter: <input type="text" name=&quo
19<!--@Groups.LoopCounter-->15
20<!--@Groups.LoopMod2-->11
21<!--@Groups.LoopMod3-->12
22<!--@Groups.LoopMod4-->11
23<!--@Groups.LoopMod5-->10
24<!--@LoopStart(Childgroups)--> <!--@LoopEnd(Childgroups)-->0
\NCN_Group_boxes_SE.html
IndexTagLength of valueValue (First 100 chars)
0<!--@Ecom:Search.SearchBox-->195<form name="EcomSearch" method="get"> <input type="hidden" name="ID" value="2250"> S�g efter: <input type="text" name=&quo
1<!--@LoopStart(Groups)--> <!--@LoopEnd(Groups)-->1
2<!--@LoopStart(NextLevelGroups)--> <!--@LoopEnd(NextLevelGroups)-->0