Mediplast AB | Bronsåldersgatan 2 | P.O. Box 1004 | SE-212 10 Malmö, Sweden | T 040 671 23 00 | F 040 671 23 10
Hem
Produkter
Om oss
Kontakt
Sök

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Infusion

 

Hos oss kan du få produkter inom infusionsområdet som uppfyller de nya kraven på medicinska plastprodukter.

 

Dessa nya regler trädde i kraft 21 mars 2010 och handlar om medicinska plastprodukter som innehåller ftalater. Det medicinska direktivet  93/42/EEG omfattar kravet att produkter som innehåller mjukgöraren DEHP inte skall användas för att: "Ge och / eller avlägsna läkemedel, kroppsvätskor eller andra ämnen till eller från kroppen" hos barn, gravida eller ammande kvinnor.

 

Infusion är ett stort område, som omfattar allt från 3-vägs kranar via  transfusions-/infusionset till TIVA-set och övertrycksmanschetter.

 

På följande sidor kan du välja den grupp du vill veta mer om. Det finns också framtaget en grupp med PVC-fria produkter och DEHP-fri PVC-produkter för att underlätta din sökning på just det.
 

   


Mediplast International
Mediplast Sverige
Mediplast Denmark
Mediplast Norge
Mediplast Finland
Mediplast GmBH
Mediplast BeNeLux BVMediplast AB | Bronsåldersgatan 2 | P.O. Box 1004 | SE-212 10 Malmö, Sweden | T 040 671 23 00 | F 040 671 23 10