Mediplast AB | Bronsåldersgatan 2 | P.O. Box 1004 | SE-212 10 Malmö, Sweden | T 040 671 23 00 | F 040 671 23 10
Hem
Produkter
Om oss
Kontakt
Sök

  
  
  
  
  
 

Öron-Näsa-Hals

 

Vårt mål är att erbjuda våra engångsprodukter till sjukvården med hög kvalitet och innovativa lösningar för att underlätta det dagliga arbetet på ÖNH klinik eller ÖNH mottagning.

 

Mediplasts engångsprodukter har funnits på den Skandinaviska marknaden i över 45-år. Mediplast AB är kvalitetscertifierat enligt ISO13485 och miljöcertifierat enligt ISO14001 sedan många år tillbaka.

 

Vi erbjuder dig som kund ett brett sortiment av engångs sugar och tillbehör som underlättar för dig i din vardag oavsett om det gäller mottagningsarbete eller avancerad kirurgi.
Våra engångssugar spänner över ett stort område från minsta öron sugen ”stapessug” med en ytterdiameter på 0,4mm upp till den 55 cm långa och 4mm tjocka bronkoskopi sugen.

 

Fördelarna med engångs är många men att alltid ha sterila produkter på hyllan redo att användas är både kostnadseffektivt och tidsbesparande. Att undvika risken för ”cross infections” är en annan stor fördel gentemot flergångs instrument och kostnadseffektiviteten är stor då ingen tidskrävande mekanisk rengöring, diskning och autoklavering behövs.

 

Våra produkter är mycket välkända på marknaden tack vare vårt nära samarbete med ledande ÖNH – läkare i Skandinavien och över stora delar av världen.  Vi vidareutvecklar våra produkter i samarbete med vårt advisory board bestående av ÖNH läkare efterhand som nya krav och behov uppkommer. 
 

 
 Download information    
pdf ENT Disposable Products Folder SE 180829 3.pdf 1129 KB 20-03-2020
   


Mediplast International
Mediplast Sverige
Mediplast Denmark
Mediplast Norge
Mediplast Finland
Mediplast GmBH
Mediplast BeNeLux BVMediplast AB | Bronsåldersgatan 2 | P.O. Box 1004 | SE-212 10 Malmö, Sweden | T 040 671 23 00 | F 040 671 23 10