Mediplast AB | Bronsåldersgatan 2 | P.O. Box 1004 | SE-212 10 Malmö, Sweden | T 040 671 23 00 | F 040 671 23 10
Hem
Produkter
Om oss
Kontakt
Sök

 

Plastik

 

Från Integra Lifesience, vi Integra Dermal Regeneration Template (IDRT), med eller utan silikon.  Integra har även flytande Wound Matrix(IDRT).

 

IDRT är en 3-dimensionell, poröst material gjort av kollagen (hälsenan från tjur) och glykosaminoglykan / GAG (brosk från hajfena) och en tunt silikonskikt, vilket skapar kvalitet och kontinuerlig regenerering av epidermis.
 
IDRT SL består av endast 1 skikt (endast kollagen).
 
IDRT  består av två skikt, kollagen och silikon.

 

Indikationer:
 
Rekonstruktiv kirurgi, svåra brännskador, kroniska sår .
 

 

 
IDRT  produkter IDRT
IDRT  produkterProduktöversikt

Dermatomes  produkter Dermatomes
Dermatomes  produkterProduktöversikt

 

IdRT

 Download information    
pdf ER4211-09-10_FlowableBrochure.pdf 682 KB 13-10-2011
pdf IDRT-Single Layer sell sheet uk.pdf 754 KB 11-07-2007
pdf IDRT-ts diabetes sell sheet english.pdf 412 KB 26-06-2007
 

Dermatomes

 Download information    
pdf Sellsheet Dermatomes Eng.pdf 1223 KB 23-11-2011
   


Mediplast International
Mediplast Sverige
Mediplast Denmark
Mediplast Norge
Mediplast Finland
Mediplast GmBH
Mediplast BeNeLux BVMediplast AB | Bronsåldersgatan 2 | P.O. Box 1004 | SE-212 10 Malmö, Sweden | T 040 671 23 00 | F 040 671 23 10
Groups (1)
IndexTagLength of valueValue (First 100 chars)
0<!--@Ecom:Group.Clickable-->4True
1<!--@Ecom:Group.Description-->0
2<!--@Ecom:Group.ID-->9GROUP1801
3<!--@Ecom:Group.IDUrlEncoded-->9GROUP1801
4<!--@Ecom:Group.Link-->58<a href="Default.aspx?ID=2256&GroupID=GROUP1801">IDRT </a>
5<!--@Ecom:Group.Link.Clean-->38Default.aspx?ID=2256&GroupID=GROUP1801
6<!--@Ecom:Group.Link.Clean.PID-->47Default.aspx?ID=2256&GroupID=GROUP1801&PID=5404
7<!--@Ecom:Group.Link.PID-->67<a href="Default.aspx?ID=2256&GroupID=GROUP1801&PID=5404">IDRT </a>
8<!--@Ecom:Group.MetaDescription-->0
9<!--@Ecom:Group.MetaKeywords-->0
10<!--@Ecom:Group.MetaTitle-->0
11<!--@Ecom:Group.MetaUrl-->0
12<!--@Ecom:Group.Name-->5IDRT
13<!--@Ecom:Group.Number-->6340301
14<!--@Ecom:Group.ProductCount-->10
15<!--@Ecom:Group.ShowInMenu-->4True
16<!--@Ecom:Group.ShowInSiteMap-->4True
17<!--@Ecom:Group.SmallImage-->50/Files//Filer/NCN/eCom/Billeder/Grupper/340301.jpg
18<!--@Ecom:Search.SearchBox-->195<form name="EcomSearch" method="get"> <input type="hidden" name="ID" value="2256"> S�g efter: <input type="text" name=&quo
19<!--@Groups.LoopCounter-->11
20<!--@Groups.LoopMod2-->11
21<!--@Groups.LoopMod3-->11
22<!--@Groups.LoopMod4-->11
23<!--@Groups.LoopMod5-->11
24<!--@LoopStart(Childgroups)--> <!--@LoopEnd(Childgroups)-->0
IndexTagLength of valueValue (First 100 chars)
0<!--@Global:Server.Date-->102019-04-22
1<!--@Global:Server.Date.Day-->222
2<!--@Global:Server.Date.Hour-->219
3<!--@Global:Server.Date.Minute-->258
4<!--@Global:Server.Date.Month-->14
5<!--@Global:Server.Date.Second-->259
6<!--@Global:Server.Date.Weekday-->11
7<!--@Global:Server.Date.WeekOfYear-->217
8<!--@Global:Server.Date.LongDayName-->6måndag
9<!--@Global:Server.Date.ShortDayName-->2
10<!--@Global:Server.Date.LongMonthName-->5april
11<!--@Global:Server.Date.ShortMonthName-->3apr
12<!--@Global:Server.Date.Year-->42019
13<!--@Global:Server.Date.DayOfYear-->3112
14<!--@Global:Server.Date.Quarter-->12
15<!--@Global:Server.Date.GeneralDate-->192019-04-22 19:58:59
16<!--@Global:Server.Date.LongDate-->17den 22 april 2019
17<!--@Global:Server.Date.LongTime-->819:58:59
18<!--@Global:Server.Date.MediumDate-->17den 22 april 2019
19<!--@Global:Server.Date.ShortDate-->102019-04-22
20<!--@Global:Server.Date.ShortTime-->519:58
21<!--@Global:Server.Date.RFC1123-->29Mon, 22 Apr 2019 17:58:59 GMT
22<!--@Global:Server.Date.Sortable-->192019-04-22T19:58:59
23<!--@Global:Pageview.Url-->26/se/Produkter/Plastik.aspx
24<!--@Global:Pageview.Url.Raw-->21/Default.aspx?ID=2256
25<!--@Global:Page.ID-->42256
26<!--@Global:Page.Name-->7Plastik
27<!--@Global:Page.NavigationTag-->0
28<!--@Global:Area.ID-->13
29<!--@Global:Area.Name-->2se
30<!--@Global:Area.Primarydomain-->16www.mediplast.se
31<!--@Global:Area.Lang-->2sv
32<!--@Global:Area.LongLang-->5sv-SE
33<!--@Global:Area.Culture.DisplayName-->16Swedish (Sweden)
34<!--@Global:Area.Culture.DisplayCountryName-->6Sweden
35<!--@Global:Area.Culture.NativeName-->17svenska (Sverige)
36<!--@Global:Area.Culture.NativeCountryName-->7Sverige
37<!--@Global:Area.Culture.Name-->5sv-SE
38<!--@Global:Area.Culture.CountryCode-->2SE
39<!--@Global:eCommerce.Currency-->13Danske kroner
40<!--@Global:eCommerce.Currency.Code-->3DKK
41<!--@Global:eCommerce.Currency.IsDefault-->4True
42<!--@Global:eCommerce.Currency.IsCurrent-->4True
43<!--@Global:eCommerce.Currency.Name-->13Danske kroner
44<!--@Global:eCommerce.Currency.PayGatewayCode-->3208
45<!--@Global:eCommerce.Currency.Symbol-->4kr.
46<!--@Global:eCommerce.Currency.SymbolPlace-->10
47<!--@Global:eCommerce.Currency.Rate-->3100
48<!--@Global:eCommerce.Currency.IntegerSeparator-->1.
49<!--@Global:eCommerce.Currency.DecimalSeparator-->1,
50<!--@Global:eCommerce.CurrencyName-->13Danske kroner
51<!--@Global:eCommerce.CurrencyRate-->3100
52<!--@Global:eCommerce.CurrencyCode-->3DKK
53<!--@Global:eCommerce.PricesWithVat-->4True
54<!--@Global:eCommerce.ReverseChargeForVatToken-->320a7b51ac4acc4aab3694ed91c40a0f8b
55<!--@Global:eCommerce.CartPageID-->0
56<!--@Global:eCommerce:Cart.CartIsPresent-->5false
57<!--@Global:Page.Top.Name-->9Produkter
58<!--@Global:Page.Top.ID-->3297
59<!--@Global:Extranet.UserID-->10
60<!--@Global:Extranet.UserName-->0
61<!--@Global:Extranet.ExternalLogin.ProviderID-->10
62<!--@Global:Extranet.ExternalLogin.ProviderName-->0
63<!--@Global:Extranet.ExternalLogin.ProviderType-->0
64<!--@Global:Extranet.ExternalLogin.ProviderKey-->0
65<!--@Global:Extranet.ExternalLogin.ExternalUserName-->0
66<!--@Global:Extranet.ExternalLogin.ExternalEmail-->0
67<!--@Global:CookieOptInLevel-->10Functional
68<!--@Global:Request.UserAgent-->40CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
69<!--@Global:Extranet.Groups-->0
70<!--@Global:Page.Manager.Username-->0
71<!--@Global:Page.Manager.Name-->0
72<!--@Global:Page.Manager.Email-->0
73<!--@Global:Page.Manager.Phone-->0
74<!--@Global:Page.Manager.Fax-->0
75<!--@Global:Page.Editor.Username-->3GSE
76<!--@Global:Page.Editor.Name-->14Gitte Sejersen
77<!--@Global:Page.Editor.Email-->28Gitte.Sejersen@mediplast.com
78<!--@Global:Page.Editor.Phone-->0
79<!--@Global:Page.Editor.Fax-->0
80<!--@Global:Request.Url-->45https://www.mediplast.se/Default.aspx?ID=2256
81<!--@Global:Request.AbsoluteUri-->45https://www.mediplast.se/Default.aspx?ID=2256
82<!--@Global:Request.Host-->16www.mediplast.se
83<!--@Global:Request.OriginalString-->49https://www.mediplast.se:443/Default.aspx?ID=2256
84<!--@Global:Request.PathAndQuery-->21/Default.aspx?ID=2256
85<!--@Global:Request.Port-->3443
86<!--@Global:Request.Query-->8?ID=2256
87<!--@Global:Request.Scheme-->5https
88<!--@Global:Request.IsSecureConnection-->4True
89<!--@Global:Device.IsMobile-->0
90<!--@Global:Device.IsTablet-->0
91<!--@Global:Device.IsDesktop-->4True
92<!--@Global:Device.IsBot-->0
93<!--@Global:Device.IsAndroid-->0
94<!--@Global:Device.IsIOS-->0
95<!--@Global:Device.IsWindows-->0
96<!--@Global:Device.IsOther-->4True
97<!--@Global:Device.DetectionDisabled-->0
98<!--@Global:Device.IsIPhone-->0
99<!--@Global:Device.IsAndroidPhone-->0
100<!--@Global:Device.IsWindowsPhone-->0
101<!--@Global:Device.IsIPad-->0
102<!--@Global:Device.IsAndroidTablet-->0
103<!--@Global:Device.IsWindowsTablet-->0
104<!--@Global:Stylesheet.ID-->41749
105<!--@Global:Stylesheet.TopLogo-->0
106<!--@Global:Stylesheet.TopLogoClean-->0
107<!--@Global:Stylesheet.TopGraphic-->0
108<!--@Global:Stylesheet.TopGraphicClean-->0
109<!--@Global:Stylesheet.BottomLogo-->0
110<!--@Global:Stylesheet.BottomLogoClean-->0
111<!--@Global:Page.IsProtected-->0
IndexTagLength of valueValue (First 100 chars)
0<!--@Server:Request.id-->42256
Groups (2)
IndexTagLength of valueValue (First 100 chars)
0<!--@Ecom:Group.Clickable-->4True
1<!--@Ecom:Group.Description-->0
2<!--@Ecom:Group.ID-->9GROUP1802
3<!--@Ecom:Group.IDUrlEncoded-->9GROUP1802
4<!--@Ecom:Group.Link-->64<a href="Default.aspx?ID=2256&GroupID=GROUP1802">Dermatomes </a>
5<!--@Ecom:Group.Link.Clean-->38Default.aspx?ID=2256&GroupID=GROUP1802
6<!--@Ecom:Group.Link.Clean.PID-->47Default.aspx?ID=2256&GroupID=GROUP1802&PID=5404
7<!--@Ecom:Group.Link.PID-->73<a href="Default.aspx?ID=2256&GroupID=GROUP1802&PID=5404">Dermatomes </a>
8<!--@Ecom:Group.MetaDescription-->0
9<!--@Ecom:Group.MetaKeywords-->0
10<!--@Ecom:Group.MetaTitle-->0
11<!--@Ecom:Group.MetaUrl-->0
12<!--@Ecom:Group.Name-->11Dermatomes
13<!--@Ecom:Group.Number-->6340302
14<!--@Ecom:Group.ProductCount-->10
15<!--@Ecom:Group.ShowInMenu-->4True
16<!--@Ecom:Group.ShowInSiteMap-->4True
17<!--@Ecom:Group.SmallImage-->50/Files//Filer/NCN/eCom/Billeder/Grupper/340302.jpg
18<!--@Ecom:Search.SearchBox-->195<form name="EcomSearch" method="get"> <input type="hidden" name="ID" value="2256"> S�g efter: <input type="text" name=&quo
19<!--@Groups.LoopCounter-->12
20<!--@Groups.LoopMod2-->10
21<!--@Groups.LoopMod3-->12
22<!--@Groups.LoopMod4-->12
23<!--@Groups.LoopMod5-->12
24<!--@LoopStart(Childgroups)--> <!--@LoopEnd(Childgroups)-->0
\NCN_Group_boxes_SE.html
IndexTagLength of valueValue (First 100 chars)
0<!--@Ecom:Search.SearchBox-->195<form name="EcomSearch" method="get"> <input type="hidden" name="ID" value="2256"> S�g efter: <input type="text" name=&quo
1<!--@LoopStart(Groups)--> <!--@LoopEnd(Groups)-->1
2<!--@LoopStart(NextLevelGroups)--> <!--@LoopEnd(NextLevelGroups)-->0