Mediplast AB | Bronsåldersgatan 2 | P.O. Box 1004 | SE-212 10 Malmö, Sweden | T 040 671 23 00 | F 040 671 23 10
Hem
Produkter
Om oss
Kontakt
Sök

  
  
 

Säkerhetsprodukter 

 

I Europa sker det över 1 miljon stickskador per år, och anställda inom sjukvården riskerar att bli smittade av HIV, Hepatit B eller C samt ett 20-tal andra blodburna sjukdomar. Genom att göra arbetsmiljön säkrare och för att förebygga stick och skärskador inom vården, införs ett nytt EU-direktiv 2010/32/EU i maj 2013.
 

 

Mediplast erbjuder ett brett sortiment av olika produkter som bidrar till en säkrare sjukvård.
 

   


Mediplast International
Mediplast Sverige
Mediplast Denmark
Mediplast Norge
Mediplast Finland
Mediplast GmBH
Mediplast BeNeLux BVMediplast AB | Bronsåldersgatan 2 | P.O. Box 1004 | SE-212 10 Malmö, Sweden | T 040 671 23 00 | F 040 671 23 10