Mediplast AB | Bronsåldersgatan 2 | P.O. Box 1004 | SE-212 10 Malmö, Sweden | T 040 671 23 00 | F 040 671 23 10
Hem
Produkter
Om oss
Kontakt
Sök

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Kolostomi - slutna stomibandage

 

Beroende på vilken typ av stomi man har kommer tarminnehållet ha olika konsistens. Stomipåsar/bandage är anpassade efter detta. Vid en kolostomi är avföringen oftast något fastare och slutna påsar kan med fördel användas.
 

 
KoloBa produkter KoloBa
KoloBa produkterProduktöversikt

KoloBa Soft produkter KoloBa Soft
KoloBa Soft produkterProduktöversikt

KoloBa Black Edition produkter KoloBa Black Edition
KoloBa Black Edition produkterProduktöversikt

SnapOn KoloBa  produkter SnapOn KoloBa
SnapOn KoloBa  produkterProduktöversikt

 
 Download information    
pdf Ostomy Leaflets KoloBa Konvex SE 180307.pdf 136 KB 09-04-2018
pdf Ostomy Leaflets KoloBa SE 180307.pdf 137 KB 09-04-2018
pdf Ostomy Leaflets KoloBa Snap On SE 180307.pdf 138 KB 09-04-2018
pdf Ostomy Leaflets KoloBa Soft BE SE 180307.pdf 212 KB 09-04-2018
pdf Ostomy Leaflets KoloBa Soft SE 180307.pdf 133 KB 09-04-2018
   


Mediplast International
Mediplast Sverige
Mediplast Denmark
Mediplast Norge
Mediplast Finland
Mediplast GmBH
Mediplast BeNeLux BVMediplast AB | Bronsåldersgatan 2 | P.O. Box 1004 | SE-212 10 Malmö, Sweden | T 040 671 23 00 | F 040 671 23 10
Groups (1)
IndexTagLength of valueValue (First 100 chars)
0<!--@Ecom:Group.Clickable-->4True
1<!--@Ecom:Group.Description-->0
2<!--@Ecom:Group.ID-->9GROUP2707
3<!--@Ecom:Group.IDUrlEncoded-->9GROUP2707
4<!--@Ecom:Group.Link-->59<a href="Default.aspx?ID=2925&GroupID=GROUP2707">KoloBa</a>
5<!--@Ecom:Group.Link.Clean-->38Default.aspx?ID=2925&GroupID=GROUP2707
6<!--@Ecom:Group.Link.Clean.PID-->47Default.aspx?ID=2925&GroupID=GROUP2707&PID=7372
7<!--@Ecom:Group.Link.PID-->68<a href="Default.aspx?ID=2925&GroupID=GROUP2707&PID=7372">KoloBa</a>
8<!--@Ecom:Group.MetaDescription-->0
9<!--@Ecom:Group.MetaKeywords-->0
10<!--@Ecom:Group.MetaTitle-->0
11<!--@Ecom:Group.MetaUrl-->0
12<!--@Ecom:Group.Name-->6KoloBa
13<!--@Ecom:Group.Number-->6410101
14<!--@Ecom:Group.ProductCount-->10
15<!--@Ecom:Group.ShowInMenu-->4True
16<!--@Ecom:Group.ShowInSiteMap-->4True
17<!--@Ecom:Group.SmallImage-->50/Files//Filer/NCN/eCom/Billeder/Grupper/410101.jpg
18<!--@Ecom:Search.SearchBox-->195<form name="EcomSearch" method="get"> <input type="hidden" name="ID" value="2925"> S�g efter: <input type="text" name=&quo
19<!--@Groups.LoopCounter-->11
20<!--@Groups.LoopMod2-->11
21<!--@Groups.LoopMod3-->11
22<!--@Groups.LoopMod4-->11
23<!--@Groups.LoopMod5-->11
24<!--@LoopStart(Childgroups)--> <!--@LoopEnd(Childgroups)-->0
IndexTagLength of valueValue (First 100 chars)
0<!--@Global:Server.Date-->102019-03-18
1<!--@Global:Server.Date.Day-->218
2<!--@Global:Server.Date.Hour-->221
3<!--@Global:Server.Date.Minute-->18
4<!--@Global:Server.Date.Month-->13
5<!--@Global:Server.Date.Second-->16
6<!--@Global:Server.Date.Weekday-->11
7<!--@Global:Server.Date.WeekOfYear-->212
8<!--@Global:Server.Date.LongDayName-->6måndag
9<!--@Global:Server.Date.ShortDayName-->2
10<!--@Global:Server.Date.LongMonthName-->4mars
11<!--@Global:Server.Date.ShortMonthName-->3mar
12<!--@Global:Server.Date.Year-->42019
13<!--@Global:Server.Date.DayOfYear-->277
14<!--@Global:Server.Date.Quarter-->11
15<!--@Global:Server.Date.GeneralDate-->192019-03-18 21:08:06
16<!--@Global:Server.Date.LongDate-->16den 18 mars 2019
17<!--@Global:Server.Date.LongTime-->821:08:06
18<!--@Global:Server.Date.MediumDate-->16den 18 mars 2019
19<!--@Global:Server.Date.ShortDate-->102019-03-18
20<!--@Global:Server.Date.ShortTime-->521:08
21<!--@Global:Server.Date.RFC1123-->29Mon, 18 Mar 2019 20:08:06 GMT
22<!--@Global:Server.Date.Sortable-->192019-03-18T21:08:06
23<!--@Global:Pageview.Url-->56/se/Produkter/Stomi/Slutna_stomibandage_(Kolostomi).aspx
24<!--@Global:Pageview.Url.Raw-->21/Default.aspx?ID=2925
25<!--@Global:Page.ID-->42925
26<!--@Global:Page.Name-->31Slutna stomibandage (Kolostomi)
27<!--@Global:Page.NavigationTag-->0
28<!--@Global:Area.ID-->13
29<!--@Global:Area.Name-->2se
30<!--@Global:Area.Primarydomain-->16www.mediplast.se
31<!--@Global:Area.Lang-->2sv
32<!--@Global:Area.LongLang-->5sv-SE
33<!--@Global:Area.Culture.DisplayName-->16Swedish (Sweden)
34<!--@Global:Area.Culture.DisplayCountryName-->6Sweden
35<!--@Global:Area.Culture.NativeName-->17svenska (Sverige)
36<!--@Global:Area.Culture.NativeCountryName-->7Sverige
37<!--@Global:Area.Culture.Name-->5sv-SE
38<!--@Global:Area.Culture.CountryCode-->2SE
39<!--@Global:eCommerce.Currency-->13Danske kroner
40<!--@Global:eCommerce.Currency.Code-->3DKK
41<!--@Global:eCommerce.Currency.IsDefault-->4True
42<!--@Global:eCommerce.Currency.IsCurrent-->4True
43<!--@Global:eCommerce.Currency.Name-->13Danske kroner
44<!--@Global:eCommerce.Currency.PayGatewayCode-->3208
45<!--@Global:eCommerce.Currency.Symbol-->4kr.
46<!--@Global:eCommerce.Currency.SymbolPlace-->10
47<!--@Global:eCommerce.Currency.Rate-->3100
48<!--@Global:eCommerce.Currency.IntegerSeparator-->1.
49<!--@Global:eCommerce.Currency.DecimalSeparator-->1,
50<!--@Global:eCommerce.CurrencyName-->13Danske kroner
51<!--@Global:eCommerce.CurrencyRate-->3100
52<!--@Global:eCommerce.CurrencyCode-->3DKK
53<!--@Global:eCommerce.PricesWithVat-->4True
54<!--@Global:eCommerce.ReverseChargeForVatToken-->3223c44cd7eaaeea5ea66d1b5461ff5166
55<!--@Global:eCommerce.CartPageID-->0
56<!--@Global:eCommerce:Cart.CartIsPresent-->5false
57<!--@Global:Page.Top.Name-->9Produkter
58<!--@Global:Page.Top.ID-->3297
59<!--@Global:Extranet.UserID-->10
60<!--@Global:Extranet.UserName-->0
61<!--@Global:Extranet.ExternalLogin.ProviderID-->10
62<!--@Global:Extranet.ExternalLogin.ProviderName-->0
63<!--@Global:Extranet.ExternalLogin.ProviderType-->0
64<!--@Global:Extranet.ExternalLogin.ProviderKey-->0
65<!--@Global:Extranet.ExternalLogin.ExternalUserName-->0
66<!--@Global:Extranet.ExternalLogin.ExternalEmail-->0
67<!--@Global:CookieOptInLevel-->10Functional
68<!--@Global:Request.UserAgent-->40CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
69<!--@Global:Extranet.Groups-->0
70<!--@Global:Page.Manager.Username-->0
71<!--@Global:Page.Manager.Name-->0
72<!--@Global:Page.Manager.Email-->0
73<!--@Global:Page.Manager.Phone-->0
74<!--@Global:Page.Manager.Fax-->0
75<!--@Global:Page.Editor.Username-->3GSE
76<!--@Global:Page.Editor.Name-->14Gitte Sejersen
77<!--@Global:Page.Editor.Email-->28Gitte.Sejersen@mediplast.com
78<!--@Global:Page.Editor.Phone-->0
79<!--@Global:Page.Editor.Fax-->0
80<!--@Global:Request.Url-->45https://www.mediplast.se/Default.aspx?ID=2925
81<!--@Global:Request.AbsoluteUri-->45https://www.mediplast.se/Default.aspx?ID=2925
82<!--@Global:Request.Host-->16www.mediplast.se
83<!--@Global:Request.OriginalString-->49https://www.mediplast.se:443/Default.aspx?ID=2925
84<!--@Global:Request.PathAndQuery-->21/Default.aspx?ID=2925
85<!--@Global:Request.Port-->3443
86<!--@Global:Request.Query-->8?ID=2925
87<!--@Global:Request.Scheme-->5https
88<!--@Global:Request.IsSecureConnection-->4True
89<!--@Global:Device.IsMobile-->0
90<!--@Global:Device.IsTablet-->0
91<!--@Global:Device.IsDesktop-->4True
92<!--@Global:Device.IsBot-->0
93<!--@Global:Device.IsAndroid-->0
94<!--@Global:Device.IsIOS-->0
95<!--@Global:Device.IsWindows-->0
96<!--@Global:Device.IsOther-->4True
97<!--@Global:Device.DetectionDisabled-->0
98<!--@Global:Device.IsIPhone-->0
99<!--@Global:Device.IsAndroidPhone-->0
100<!--@Global:Device.IsWindowsPhone-->0
101<!--@Global:Device.IsIPad-->0
102<!--@Global:Device.IsAndroidTablet-->0
103<!--@Global:Device.IsWindowsTablet-->0
104<!--@Global:Stylesheet.ID-->41749
105<!--@Global:Stylesheet.TopLogo-->0
106<!--@Global:Stylesheet.TopLogoClean-->0
107<!--@Global:Stylesheet.TopGraphic-->0
108<!--@Global:Stylesheet.TopGraphicClean-->0
109<!--@Global:Stylesheet.BottomLogo-->0
110<!--@Global:Stylesheet.BottomLogoClean-->0
111<!--@Global:Page.IsProtected-->0
IndexTagLength of valueValue (First 100 chars)
0<!--@Server:Request.id-->42925
Groups (2)
IndexTagLength of valueValue (First 100 chars)
0<!--@Ecom:Group.Clickable-->4True
1<!--@Ecom:Group.Description-->0
2<!--@Ecom:Group.ID-->9GROUP2708
3<!--@Ecom:Group.IDUrlEncoded-->9GROUP2708
4<!--@Ecom:Group.Link-->64<a href="Default.aspx?ID=2925&GroupID=GROUP2708">KoloBa Soft</a>
5<!--@Ecom:Group.Link.Clean-->38Default.aspx?ID=2925&GroupID=GROUP2708
6<!--@Ecom:Group.Link.Clean.PID-->47Default.aspx?ID=2925&GroupID=GROUP2708&PID=7372
7<!--@Ecom:Group.Link.PID-->73<a href="Default.aspx?ID=2925&GroupID=GROUP2708&PID=7372">KoloBa Soft</a>
8<!--@Ecom:Group.MetaDescription-->0
9<!--@Ecom:Group.MetaKeywords-->0
10<!--@Ecom:Group.MetaTitle-->0
11<!--@Ecom:Group.MetaUrl-->0
12<!--@Ecom:Group.Name-->11KoloBa Soft
13<!--@Ecom:Group.Number-->6410102
14<!--@Ecom:Group.ProductCount-->10
15<!--@Ecom:Group.ShowInMenu-->4True
16<!--@Ecom:Group.ShowInSiteMap-->4True
17<!--@Ecom:Group.SmallImage-->50/Files//Filer/NCN/eCom/Billeder/Grupper/410102.jpg
18<!--@Ecom:Search.SearchBox-->195<form name="EcomSearch" method="get"> <input type="hidden" name="ID" value="2925"> S�g efter: <input type="text" name=&quo
19<!--@Groups.LoopCounter-->12
20<!--@Groups.LoopMod2-->10
21<!--@Groups.LoopMod3-->12
22<!--@Groups.LoopMod4-->12
23<!--@Groups.LoopMod5-->12
24<!--@LoopStart(Childgroups)--> <!--@LoopEnd(Childgroups)-->0
Groups (3)
IndexTagLength of valueValue (First 100 chars)
0<!--@Ecom:Group.Clickable-->4True
1<!--@Ecom:Group.Description-->0
2<!--@Ecom:Group.ID-->9GROUP2709
3<!--@Ecom:Group.IDUrlEncoded-->9GROUP2709
4<!--@Ecom:Group.Link-->73<a href="Default.aspx?ID=2925&GroupID=GROUP2709">KoloBa Black Edition</a>
5<!--@Ecom:Group.Link.Clean-->38Default.aspx?ID=2925&GroupID=GROUP2709
6<!--@Ecom:Group.Link.Clean.PID-->47Default.aspx?ID=2925&GroupID=GROUP2709&PID=7372
7<!--@Ecom:Group.Link.PID-->82<a href="Default.aspx?ID=2925&GroupID=GROUP2709&PID=7372">KoloBa Black Edition</a>
8<!--@Ecom:Group.MetaDescription-->0
9<!--@Ecom:Group.MetaKeywords-->0
10<!--@Ecom:Group.MetaTitle-->0
11<!--@Ecom:Group.MetaUrl-->0
12<!--@Ecom:Group.Name-->20KoloBa Black Edition
13<!--@Ecom:Group.Number-->6410103
14<!--@Ecom:Group.ProductCount-->10
15<!--@Ecom:Group.ShowInMenu-->4True
16<!--@Ecom:Group.ShowInSiteMap-->4True
17<!--@Ecom:Group.SmallImage-->50/Files//Filer/NCN/eCom/Billeder/Grupper/410103.jpg
18<!--@Ecom:Search.SearchBox-->195<form name="EcomSearch" method="get"> <input type="hidden" name="ID" value="2925"> S�g efter: <input type="text" name=&quo
19<!--@Groups.LoopCounter-->13
20<!--@Groups.LoopMod2-->11
21<!--@Groups.LoopMod3-->10
22<!--@Groups.LoopMod4-->13
23<!--@Groups.LoopMod5-->13
24<!--@LoopStart(Childgroups)--> <!--@LoopEnd(Childgroups)-->0
Groups (4)
IndexTagLength of valueValue (First 100 chars)
0<!--@Ecom:Group.Clickable-->4True
1<!--@Ecom:Group.Description-->0
2<!--@Ecom:Group.ID-->9GROUP2710
3<!--@Ecom:Group.IDUrlEncoded-->9GROUP2710
4<!--@Ecom:Group.Link-->67<a href="Default.aspx?ID=2925&GroupID=GROUP2710">SnapOn KoloBa </a>
5<!--@Ecom:Group.Link.Clean-->38Default.aspx?ID=2925&GroupID=GROUP2710
6<!--@Ecom:Group.Link.Clean.PID-->47Default.aspx?ID=2925&GroupID=GROUP2710&PID=7372
7<!--@Ecom:Group.Link.PID-->76<a href="Default.aspx?ID=2925&GroupID=GROUP2710&PID=7372">SnapOn KoloBa </a>
8<!--@Ecom:Group.MetaDescription-->0
9<!--@Ecom:Group.MetaKeywords-->0
10<!--@Ecom:Group.MetaTitle-->0
11<!--@Ecom:Group.MetaUrl-->0
12<!--@Ecom:Group.Name-->14SnapOn KoloBa
13<!--@Ecom:Group.Number-->6410104
14<!--@Ecom:Group.ProductCount-->10
15<!--@Ecom:Group.ShowInMenu-->4True
16<!--@Ecom:Group.ShowInSiteMap-->4True
17<!--@Ecom:Group.SmallImage-->50/Files//Filer/NCN/eCom/Billeder/Grupper/410104.jpg
18<!--@Ecom:Search.SearchBox-->195<form name="EcomSearch" method="get"> <input type="hidden" name="ID" value="2925"> S�g efter: <input type="text" name=&quo
19<!--@Groups.LoopCounter-->14
20<!--@Groups.LoopMod2-->10
21<!--@Groups.LoopMod3-->11
22<!--@Groups.LoopMod4-->10
23<!--@Groups.LoopMod5-->14
24<!--@LoopStart(Childgroups)--> <!--@LoopEnd(Childgroups)-->0
\NCN_Group_boxes_SE.html
IndexTagLength of valueValue (First 100 chars)
0<!--@Ecom:Search.SearchBox-->195<form name="EcomSearch" method="get"> <input type="hidden" name="ID" value="2925"> S�g efter: <input type="text" name=&quo
1<!--@LoopStart(Groups)--> <!--@LoopEnd(Groups)-->1
2<!--@LoopStart(NextLevelGroups)--> <!--@LoopEnd(NextLevelGroups)-->0