Mediplast AB | Bronsåldersgatan 2 | P.O. Box 1004 | SE-212 10 Malmö, Sweden | T 040 671 23 00 | F 040 671 23 10
Hem
Produkter
Om oss
Kontakt
Sök

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

SnapOn Hudskyddsplattor

 

Beroende på stomins typ och utseende, som exempelvis diameter, höjd och kringliggande hud,  måste olika typer av hudskyddsplattor användas. Att en basplatta sitter bra runt stomin är avgörande för att undvika problem med läckage och irriterad hud. Men alla stomier ser olika ut så därför erbjuder Mediplast både uppklippbara, med en tydlig klippguide, och förstansade hydrokolloidplattor. Finns det ojämnheter i huden som orsakar problem med läckage och hudirritation kan man använda en extra hydrokolliodring, en så kallad FillRing. 

Mediplast erbjuder följande hydrokolloidplattor:
 

 • Standard – Hudvänlig hydrokolloid som är skonsam mot huden
  En hudvänlig och skonsam hydrokolloidplatta för känslig hud. Utvecklad för att klara ”täta byten”, dvs lätt att applicera och ta bort.
  Finns i KoloBa, BamBa, IriBa och UroDrain.
   
 • SOFT – extra tunn och följsam häfta för optimal rörelsefrihet
  En mjukare, tunnare hydrokolloidplatta som ger en extra följsamhet mot huden och optimal passform.
  Finns i KoloBa och KontiBa.
   
 • 2-lagers häfta – för extra vidhäftning och optimalt läckageskydd
  Är en kombination av två fästande hydrokolloider med olika egenskaper. Hydrokolloiden närmast stomin (den mörkare) är formbar, har hög absorption och sväller så att tätningen runt stomin blir optimal och huden inte irriteras av frätande tarminnehåll. Hydrokolloiden närmast ytterkanten (den ljusare) är tunnare för att kunna följa hudvecken och har en extra bra fästförmåga.
  Finns i alla IloBa och SnapOn plattor.
   

 

 
SnapOn Hudskyddsplattor produkter SnapOn Hudskyddsplattor
SnapOn Hudskyddsplattor produkterProduktöversikt

SnapOn Konvex Hudskyddsplattor produkter SnapOn Konvex Hudskyddsplattor
SnapOn Konvex Hudskyddsplattor produkterProduktöversikt

 
 Download information    
pdf Ostomy Leaflets Snap On Konvex SE 180307.pdf 192 KB 09-04-2018
pdf Ostomy Leaflets Snap On SE 180307.pdf 163 KB 09-04-2018
   


Mediplast International
Mediplast Sverige
Mediplast Denmark
Mediplast Norge
Mediplast Finland
Mediplast GmBH
Mediplast BeNeLux BVMediplast AB | Bronsåldersgatan 2 | P.O. Box 1004 | SE-212 10 Malmö, Sweden | T 040 671 23 00 | F 040 671 23 10
Groups (1)
IndexTagLength of valueValue (First 100 chars)
0<!--@Ecom:Group.Clickable-->4True
1<!--@Ecom:Group.Description-->0
2<!--@Ecom:Group.ID-->9GROUP2716
3<!--@Ecom:Group.IDUrlEncoded-->9GROUP2716
4<!--@Ecom:Group.Link-->76<a href="Default.aspx?ID=2928&GroupID=GROUP2716">SnapOn Hudskyddsplattor</a>
5<!--@Ecom:Group.Link.Clean-->38Default.aspx?ID=2928&GroupID=GROUP2716
6<!--@Ecom:Group.Link.Clean.PID-->47Default.aspx?ID=2928&GroupID=GROUP2716&PID=7646
7<!--@Ecom:Group.Link.PID-->85<a href="Default.aspx?ID=2928&GroupID=GROUP2716&PID=7646">SnapOn Hudskyddsplattor</a>
8<!--@Ecom:Group.MetaDescription-->0
9<!--@Ecom:Group.MetaKeywords-->0
10<!--@Ecom:Group.MetaTitle-->0
11<!--@Ecom:Group.MetaUrl-->0
12<!--@Ecom:Group.Name-->23SnapOn Hudskyddsplattor
13<!--@Ecom:Group.Number-->6410401
14<!--@Ecom:Group.ProductCount-->10
15<!--@Ecom:Group.ShowInMenu-->4True
16<!--@Ecom:Group.ShowInSiteMap-->4True
17<!--@Ecom:Group.SmallImage-->50/Files//Filer/NCN/eCom/Billeder/Grupper/410401.jpg
18<!--@Ecom:Search.SearchBox-->195<form name="EcomSearch" method="get"> <input type="hidden" name="ID" value="2928"> S�g efter: <input type="text" name=&quo
19<!--@Groups.LoopCounter-->11
20<!--@Groups.LoopMod2-->11
21<!--@Groups.LoopMod3-->11
22<!--@Groups.LoopMod4-->11
23<!--@Groups.LoopMod5-->11
24<!--@LoopStart(Childgroups)--> <!--@LoopEnd(Childgroups)-->0
IndexTagLength of valueValue (First 100 chars)
0<!--@Global:Server.Date-->102019-04-22
1<!--@Global:Server.Date.Day-->222
2<!--@Global:Server.Date.Hour-->220
3<!--@Global:Server.Date.Minute-->14
4<!--@Global:Server.Date.Month-->14
5<!--@Global:Server.Date.Second-->236
6<!--@Global:Server.Date.Weekday-->11
7<!--@Global:Server.Date.WeekOfYear-->217
8<!--@Global:Server.Date.LongDayName-->6måndag
9<!--@Global:Server.Date.ShortDayName-->2
10<!--@Global:Server.Date.LongMonthName-->5april
11<!--@Global:Server.Date.ShortMonthName-->3apr
12<!--@Global:Server.Date.Year-->42019
13<!--@Global:Server.Date.DayOfYear-->3112
14<!--@Global:Server.Date.Quarter-->12
15<!--@Global:Server.Date.GeneralDate-->192019-04-22 20:04:36
16<!--@Global:Server.Date.LongDate-->17den 22 april 2019
17<!--@Global:Server.Date.LongTime-->820:04:36
18<!--@Global:Server.Date.MediumDate-->17den 22 april 2019
19<!--@Global:Server.Date.ShortDate-->102019-04-22
20<!--@Global:Server.Date.ShortTime-->520:04
21<!--@Global:Server.Date.RFC1123-->29Mon, 22 Apr 2019 18:04:36 GMT
22<!--@Global:Server.Date.Sortable-->192019-04-22T20:04:36
23<!--@Global:Pageview.Url-->48/se/Produkter/Stomi/SnapOn_Hudskyddsplattor.aspx
24<!--@Global:Pageview.Url.Raw-->21/Default.aspx?ID=2928
25<!--@Global:Page.ID-->42928
26<!--@Global:Page.Name-->23SnapOn Hudskyddsplattor
27<!--@Global:Page.NavigationTag-->0
28<!--@Global:Area.ID-->13
29<!--@Global:Area.Name-->2se
30<!--@Global:Area.Primarydomain-->16www.mediplast.se
31<!--@Global:Area.Lang-->2sv
32<!--@Global:Area.LongLang-->5sv-SE
33<!--@Global:Area.Culture.DisplayName-->16Swedish (Sweden)
34<!--@Global:Area.Culture.DisplayCountryName-->6Sweden
35<!--@Global:Area.Culture.NativeName-->17svenska (Sverige)
36<!--@Global:Area.Culture.NativeCountryName-->7Sverige
37<!--@Global:Area.Culture.Name-->5sv-SE
38<!--@Global:Area.Culture.CountryCode-->2SE
39<!--@Global:eCommerce.Currency-->13Danske kroner
40<!--@Global:eCommerce.Currency.Code-->3DKK
41<!--@Global:eCommerce.Currency.IsDefault-->4True
42<!--@Global:eCommerce.Currency.IsCurrent-->4True
43<!--@Global:eCommerce.Currency.Name-->13Danske kroner
44<!--@Global:eCommerce.Currency.PayGatewayCode-->3208
45<!--@Global:eCommerce.Currency.Symbol-->4kr.
46<!--@Global:eCommerce.Currency.SymbolPlace-->10
47<!--@Global:eCommerce.Currency.Rate-->3100
48<!--@Global:eCommerce.Currency.IntegerSeparator-->1.
49<!--@Global:eCommerce.Currency.DecimalSeparator-->1,
50<!--@Global:eCommerce.CurrencyName-->13Danske kroner
51<!--@Global:eCommerce.CurrencyRate-->3100
52<!--@Global:eCommerce.CurrencyCode-->3DKK
53<!--@Global:eCommerce.PricesWithVat-->4True
54<!--@Global:eCommerce.ReverseChargeForVatToken-->32499d0ed18108b44349ebfe16432ac0f8
55<!--@Global:eCommerce.CartPageID-->0
56<!--@Global:eCommerce:Cart.CartIsPresent-->5false
57<!--@Global:Page.Top.Name-->9Produkter
58<!--@Global:Page.Top.ID-->3297
59<!--@Global:Extranet.UserID-->10
60<!--@Global:Extranet.UserName-->0
61<!--@Global:Extranet.ExternalLogin.ProviderID-->10
62<!--@Global:Extranet.ExternalLogin.ProviderName-->0
63<!--@Global:Extranet.ExternalLogin.ProviderType-->0
64<!--@Global:Extranet.ExternalLogin.ProviderKey-->0
65<!--@Global:Extranet.ExternalLogin.ExternalUserName-->0
66<!--@Global:Extranet.ExternalLogin.ExternalEmail-->0
67<!--@Global:CookieOptInLevel-->10Functional
68<!--@Global:Request.UserAgent-->40CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
69<!--@Global:Extranet.Groups-->0
70<!--@Global:Page.Manager.Username-->0
71<!--@Global:Page.Manager.Name-->0
72<!--@Global:Page.Manager.Email-->0
73<!--@Global:Page.Manager.Phone-->0
74<!--@Global:Page.Manager.Fax-->0
75<!--@Global:Page.Editor.Username-->3GSE
76<!--@Global:Page.Editor.Name-->14Gitte Sejersen
77<!--@Global:Page.Editor.Email-->28Gitte.Sejersen@mediplast.com
78<!--@Global:Page.Editor.Phone-->0
79<!--@Global:Page.Editor.Fax-->0
80<!--@Global:Request.Url-->45https://www.mediplast.se/Default.aspx?ID=2928
81<!--@Global:Request.AbsoluteUri-->45https://www.mediplast.se/Default.aspx?ID=2928
82<!--@Global:Request.Host-->16www.mediplast.se
83<!--@Global:Request.OriginalString-->49https://www.mediplast.se:443/Default.aspx?ID=2928
84<!--@Global:Request.PathAndQuery-->21/Default.aspx?ID=2928
85<!--@Global:Request.Port-->3443
86<!--@Global:Request.Query-->8?ID=2928
87<!--@Global:Request.Scheme-->5https
88<!--@Global:Request.IsSecureConnection-->4True
89<!--@Global:Device.IsMobile-->0
90<!--@Global:Device.IsTablet-->0
91<!--@Global:Device.IsDesktop-->4True
92<!--@Global:Device.IsBot-->0
93<!--@Global:Device.IsAndroid-->0
94<!--@Global:Device.IsIOS-->0
95<!--@Global:Device.IsWindows-->0
96<!--@Global:Device.IsOther-->4True
97<!--@Global:Device.DetectionDisabled-->0
98<!--@Global:Device.IsIPhone-->0
99<!--@Global:Device.IsAndroidPhone-->0
100<!--@Global:Device.IsWindowsPhone-->0
101<!--@Global:Device.IsIPad-->0
102<!--@Global:Device.IsAndroidTablet-->0
103<!--@Global:Device.IsWindowsTablet-->0
104<!--@Global:Stylesheet.ID-->41749
105<!--@Global:Stylesheet.TopLogo-->0
106<!--@Global:Stylesheet.TopLogoClean-->0
107<!--@Global:Stylesheet.TopGraphic-->0
108<!--@Global:Stylesheet.TopGraphicClean-->0
109<!--@Global:Stylesheet.BottomLogo-->0
110<!--@Global:Stylesheet.BottomLogoClean-->0
111<!--@Global:Page.IsProtected-->0
IndexTagLength of valueValue (First 100 chars)
0<!--@Server:Request.id-->42928
Groups (2)
IndexTagLength of valueValue (First 100 chars)
0<!--@Ecom:Group.Clickable-->4True
1<!--@Ecom:Group.Description-->0
2<!--@Ecom:Group.ID-->9GROUP2717
3<!--@Ecom:Group.IDUrlEncoded-->9GROUP2717
4<!--@Ecom:Group.Link-->83<a href="Default.aspx?ID=2928&GroupID=GROUP2717">SnapOn Konvex Hudskyddsplattor</a>
5<!--@Ecom:Group.Link.Clean-->38Default.aspx?ID=2928&GroupID=GROUP2717
6<!--@Ecom:Group.Link.Clean.PID-->47Default.aspx?ID=2928&GroupID=GROUP2717&PID=7646
7<!--@Ecom:Group.Link.PID-->92<a href="Default.aspx?ID=2928&GroupID=GROUP2717&PID=7646">SnapOn Konvex Hudskyddsplattor</a>
8<!--@Ecom:Group.MetaDescription-->0
9<!--@Ecom:Group.MetaKeywords-->0
10<!--@Ecom:Group.MetaTitle-->0
11<!--@Ecom:Group.MetaUrl-->0
12<!--@Ecom:Group.Name-->30SnapOn Konvex Hudskyddsplattor
13<!--@Ecom:Group.Number-->6410402
14<!--@Ecom:Group.ProductCount-->10
15<!--@Ecom:Group.ShowInMenu-->4True
16<!--@Ecom:Group.ShowInSiteMap-->4True
17<!--@Ecom:Group.SmallImage-->50/Files//Filer/NCN/eCom/Billeder/Grupper/410402.jpg
18<!--@Ecom:Search.SearchBox-->195<form name="EcomSearch" method="get"> <input type="hidden" name="ID" value="2928"> S�g efter: <input type="text" name=&quo
19<!--@Groups.LoopCounter-->12
20<!--@Groups.LoopMod2-->10
21<!--@Groups.LoopMod3-->12
22<!--@Groups.LoopMod4-->12
23<!--@Groups.LoopMod5-->12
24<!--@LoopStart(Childgroups)--> <!--@LoopEnd(Childgroups)-->0
\NCN_Group_boxes_SE.html
IndexTagLength of valueValue (First 100 chars)
0<!--@Ecom:Search.SearchBox-->195<form name="EcomSearch" method="get"> <input type="hidden" name="ID" value="2928"> S�g efter: <input type="text" name=&quo
1<!--@LoopStart(Groups)--> <!--@LoopEnd(Groups)-->1
2<!--@LoopStart(NextLevelGroups)--> <!--@LoopEnd(NextLevelGroups)-->0