Mediplast AB | Bronsåldersgatan 2 | P.O. Box 1004 | SE-212 10 Malmö, Sweden | T 040 671 23 00 | F 040 671 23 10
Hem
Produkter
Om oss
Kontakt
Sök

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Tillbehör

 

I samband med en stomi kan komplikationer uppkomma som man behöver åtgärda. Mediplast erbjuder  ett antal tillbehör så som dubbelhäftande hudskyddsring av hydrokolloid för bättre fäste samt tabletter med superabsorbent som binder tunnflytande tarminnehåll till en gel.
 

 
 Download information    
pdf Ostomy Leaflets Access SE 200123.pdf 241 KB 08-04-2020
   


Mediplast International
Mediplast Sverige
Mediplast Denmark
Mediplast Norge
Mediplast Finland
Mediplast GmBH
Mediplast BeNeLux BVMediplast AB | Bronsåldersgatan 2 | P.O. Box 1004 | SE-212 10 Malmö, Sweden | T 040 671 23 00 | F 040 671 23 10