Mediplast AB | Bronsåldersgatan 2 | P.O. Box 1004 | SE-212 10 Malmö, Sweden | T 040 671 23 00 | F 040 671 23 10
Hem
Produkter
Om oss
Kontakt
Sök

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Ileostomi - tömbara stomibandage

 

Vid en ileostomi har en större del av tarmen avlägsnats vilket gör att avföringen oftast är mer flytande – då passar tömbara påsar. Påsarna har  filter som innehåller aktivt kol som avlägsnar eventuell lukt och renar utluften. Det viktiga för ett filter är att det inte ska täppas igen av tarminnehåll då detta kan orsak uppblåsning av påsen, så kallad ballooning.
 

 
IloBa produkter IloBa
IloBa produkterProduktöversikt

IloBa Black Edition produkter IloBa Black Edition
IloBa Black Edition produkterProduktöversikt

SnapOn IloBa produkter SnapOn IloBa
SnapOn IloBa produkterProduktöversikt

 
 Download information    
pdf Ostomy Leaflets IloBa BE SE 180307.pdf 134 KB 09-04-2018
pdf Ostomy Leaflets IloBa SE 180307.pdf 126 KB 09-04-2018
pdf Ostomy Leaflets IloBa Snap On SE 180307.pdf 119 KB 09-04-2018
   


Mediplast International
Mediplast Sverige
Mediplast Denmark
Mediplast Norge
Mediplast Finland
Mediplast GmBH
Mediplast BeNeLux BVMediplast AB | Bronsåldersgatan 2 | P.O. Box 1004 | SE-212 10 Malmö, Sweden | T 040 671 23 00 | F 040 671 23 10
Groups (1)
IndexTagLength of valueValue (First 100 chars)
0<!--@Ecom:Group.Clickable-->4True
1<!--@Ecom:Group.Description-->0
2<!--@Ecom:Group.ID-->9GROUP2711
3<!--@Ecom:Group.IDUrlEncoded-->9GROUP2711
4<!--@Ecom:Group.Link-->58<a href="Default.aspx?ID=2926&GroupID=GROUP2711">IloBa</a>
5<!--@Ecom:Group.Link.Clean-->38Default.aspx?ID=2926&GroupID=GROUP2711
6<!--@Ecom:Group.Link.Clean.PID-->47Default.aspx?ID=2926&GroupID=GROUP2711&PID=7595
7<!--@Ecom:Group.Link.PID-->67<a href="Default.aspx?ID=2926&GroupID=GROUP2711&PID=7595">IloBa</a>
8<!--@Ecom:Group.MetaDescription-->0
9<!--@Ecom:Group.MetaKeywords-->0
10<!--@Ecom:Group.MetaTitle-->0
11<!--@Ecom:Group.MetaUrl-->0
12<!--@Ecom:Group.Name-->5IloBa
13<!--@Ecom:Group.Number-->6410201
14<!--@Ecom:Group.ProductCount-->10
15<!--@Ecom:Group.ShowInMenu-->4True
16<!--@Ecom:Group.ShowInSiteMap-->4True
17<!--@Ecom:Group.SmallImage-->50/Files//Filer/NCN/eCom/Billeder/Grupper/410201.jpg
18<!--@Ecom:Search.SearchBox-->0
19<!--@Groups.LoopCounter-->11
20<!--@Groups.LoopMod2-->11
21<!--@Groups.LoopMod3-->11
22<!--@Groups.LoopMod4-->11
23<!--@Groups.LoopMod5-->11
24<!--@LoopStart(Childgroups)--> <!--@LoopEnd(Childgroups)-->0
IndexTagLength of valueValue (First 100 chars)
0<!--@Global:Server.Date-->102019-04-22
1<!--@Global:Server.Date.Day-->222
2<!--@Global:Server.Date.Hour-->220
3<!--@Global:Server.Date.Minute-->259
4<!--@Global:Server.Date.Month-->14
5<!--@Global:Server.Date.Second-->10
6<!--@Global:Server.Date.Weekday-->11
7<!--@Global:Server.Date.WeekOfYear-->217
8<!--@Global:Server.Date.LongDayName-->6måndag
9<!--@Global:Server.Date.ShortDayName-->2
10<!--@Global:Server.Date.LongMonthName-->5april
11<!--@Global:Server.Date.ShortMonthName-->3apr
12<!--@Global:Server.Date.Year-->42019
13<!--@Global:Server.Date.DayOfYear-->3112
14<!--@Global:Server.Date.Quarter-->12
15<!--@Global:Server.Date.GeneralDate-->192019-04-22 20:59:00
16<!--@Global:Server.Date.LongDate-->17den 22 april 2019
17<!--@Global:Server.Date.LongTime-->820:59:00
18<!--@Global:Server.Date.MediumDate-->17den 22 april 2019
19<!--@Global:Server.Date.ShortDate-->102019-04-22
20<!--@Global:Server.Date.ShortTime-->520:59
21<!--@Global:Server.Date.RFC1123-->29Mon, 22 Apr 2019 18:59:00 GMT
22<!--@Global:Server.Date.Sortable-->192019-04-22T20:59:00
23<!--@Global:Pageview.Url-->57/se/Produkter/Stomi/Tombara_stomibandage_(Ileostomi).aspx
24<!--@Global:Pageview.Url.Raw-->21/Default.aspx?ID=2926
25<!--@Global:Page.ID-->42926
26<!--@Global:Page.Name-->32Tömbara stomibandage (Ileostomi)
27<!--@Global:Page.NavigationTag-->0
28<!--@Global:Area.ID-->13
29<!--@Global:Area.Name-->2se
30<!--@Global:Area.Primarydomain-->16www.mediplast.se
31<!--@Global:Area.Lang-->2sv
32<!--@Global:Area.LongLang-->5sv-SE
33<!--@Global:Area.Culture.DisplayName-->16Swedish (Sweden)
34<!--@Global:Area.Culture.DisplayCountryName-->6Sweden
35<!--@Global:Area.Culture.NativeName-->17svenska (Sverige)
36<!--@Global:Area.Culture.NativeCountryName-->7Sverige
37<!--@Global:Area.Culture.Name-->5sv-SE
38<!--@Global:Area.Culture.CountryCode-->2SE
39<!--@Global:eCommerce.Currency-->13Danske kroner
40<!--@Global:eCommerce.Currency.Code-->3DKK
41<!--@Global:eCommerce.Currency.IsDefault-->4True
42<!--@Global:eCommerce.Currency.IsCurrent-->4True
43<!--@Global:eCommerce.Currency.Name-->13Danske kroner
44<!--@Global:eCommerce.Currency.PayGatewayCode-->3208
45<!--@Global:eCommerce.Currency.Symbol-->4kr.
46<!--@Global:eCommerce.Currency.SymbolPlace-->10
47<!--@Global:eCommerce.Currency.Rate-->3100
48<!--@Global:eCommerce.Currency.IntegerSeparator-->1.
49<!--@Global:eCommerce.Currency.DecimalSeparator-->1,
50<!--@Global:eCommerce.CurrencyName-->13Danske kroner
51<!--@Global:eCommerce.CurrencyRate-->3100
52<!--@Global:eCommerce.CurrencyCode-->3DKK
53<!--@Global:eCommerce.PricesWithVat-->4True
54<!--@Global:eCommerce.ReverseChargeForVatToken-->32c85dcf5a220bb947dcdae10808010f08
55<!--@Global:eCommerce.CartPageID-->0
56<!--@Global:eCommerce:Cart.CartIsPresent-->5false
57<!--@Global:Page.Top.Name-->9Produkter
58<!--@Global:Page.Top.ID-->3297
59<!--@Global:Extranet.UserID-->10
60<!--@Global:Extranet.UserName-->0
61<!--@Global:Extranet.ExternalLogin.ProviderID-->10
62<!--@Global:Extranet.ExternalLogin.ProviderName-->0
63<!--@Global:Extranet.ExternalLogin.ProviderType-->0
64<!--@Global:Extranet.ExternalLogin.ProviderKey-->0
65<!--@Global:Extranet.ExternalLogin.ExternalUserName-->0
66<!--@Global:Extranet.ExternalLogin.ExternalEmail-->0
67<!--@Global:CookieOptInLevel-->10Functional
68<!--@Global:Request.UserAgent-->40CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
69<!--@Global:Extranet.Groups-->0
70<!--@Global:Page.Manager.Username-->0
71<!--@Global:Page.Manager.Name-->0
72<!--@Global:Page.Manager.Email-->0
73<!--@Global:Page.Manager.Phone-->0
74<!--@Global:Page.Manager.Fax-->0
75<!--@Global:Page.Editor.Username-->3GSE
76<!--@Global:Page.Editor.Name-->14Gitte Sejersen
77<!--@Global:Page.Editor.Email-->28Gitte.Sejersen@mediplast.com
78<!--@Global:Page.Editor.Phone-->0
79<!--@Global:Page.Editor.Fax-->0
80<!--@Global:Request.Url-->45https://www.mediplast.se/Default.aspx?ID=2926
81<!--@Global:Request.AbsoluteUri-->45https://www.mediplast.se/Default.aspx?ID=2926
82<!--@Global:Request.Host-->16www.mediplast.se
83<!--@Global:Request.OriginalString-->49https://www.mediplast.se:443/Default.aspx?ID=2926
84<!--@Global:Request.PathAndQuery-->21/Default.aspx?ID=2926
85<!--@Global:Request.Port-->3443
86<!--@Global:Request.Query-->8?ID=2926
87<!--@Global:Request.Scheme-->5https
88<!--@Global:Request.IsSecureConnection-->4True
89<!--@Global:Device.IsMobile-->0
90<!--@Global:Device.IsTablet-->0
91<!--@Global:Device.IsDesktop-->4True
92<!--@Global:Device.IsBot-->0
93<!--@Global:Device.IsAndroid-->0
94<!--@Global:Device.IsIOS-->0
95<!--@Global:Device.IsWindows-->0
96<!--@Global:Device.IsOther-->4True
97<!--@Global:Device.DetectionDisabled-->0
98<!--@Global:Device.IsIPhone-->0
99<!--@Global:Device.IsAndroidPhone-->0
100<!--@Global:Device.IsWindowsPhone-->0
101<!--@Global:Device.IsIPad-->0
102<!--@Global:Device.IsAndroidTablet-->0
103<!--@Global:Device.IsWindowsTablet-->0
104<!--@Global:Stylesheet.ID-->41749
105<!--@Global:Stylesheet.TopLogo-->0
106<!--@Global:Stylesheet.TopLogoClean-->0
107<!--@Global:Stylesheet.TopGraphic-->0
108<!--@Global:Stylesheet.TopGraphicClean-->0
109<!--@Global:Stylesheet.BottomLogo-->0
110<!--@Global:Stylesheet.BottomLogoClean-->0
111<!--@Global:Page.IsProtected-->0
IndexTagLength of valueValue (First 100 chars)
0<!--@Server:Request.id-->42926
Groups (2)
IndexTagLength of valueValue (First 100 chars)
0<!--@Ecom:Group.Clickable-->4True
1<!--@Ecom:Group.Description-->0
2<!--@Ecom:Group.ID-->9GROUP2712
3<!--@Ecom:Group.IDUrlEncoded-->9GROUP2712
4<!--@Ecom:Group.Link-->72<a href="Default.aspx?ID=2926&GroupID=GROUP2712">IloBa Black Edition</a>
5<!--@Ecom:Group.Link.Clean-->38Default.aspx?ID=2926&GroupID=GROUP2712
6<!--@Ecom:Group.Link.Clean.PID-->47Default.aspx?ID=2926&GroupID=GROUP2712&PID=7595
7<!--@Ecom:Group.Link.PID-->81<a href="Default.aspx?ID=2926&GroupID=GROUP2712&PID=7595">IloBa Black Edition</a>
8<!--@Ecom:Group.MetaDescription-->0
9<!--@Ecom:Group.MetaKeywords-->0
10<!--@Ecom:Group.MetaTitle-->0
11<!--@Ecom:Group.MetaUrl-->0
12<!--@Ecom:Group.Name-->19IloBa Black Edition
13<!--@Ecom:Group.Number-->6410202
14<!--@Ecom:Group.ProductCount-->10
15<!--@Ecom:Group.ShowInMenu-->4True
16<!--@Ecom:Group.ShowInSiteMap-->4True
17<!--@Ecom:Group.SmallImage-->50/Files//Filer/NCN/eCom/Billeder/Grupper/410202.jpg
18<!--@Ecom:Search.SearchBox-->0
19<!--@Groups.LoopCounter-->12
20<!--@Groups.LoopMod2-->10
21<!--@Groups.LoopMod3-->12
22<!--@Groups.LoopMod4-->12
23<!--@Groups.LoopMod5-->12
24<!--@LoopStart(Childgroups)--> <!--@LoopEnd(Childgroups)-->0
Groups (3)
IndexTagLength of valueValue (First 100 chars)
0<!--@Ecom:Group.Clickable-->4True
1<!--@Ecom:Group.Description-->0
2<!--@Ecom:Group.ID-->9GROUP2713
3<!--@Ecom:Group.IDUrlEncoded-->9GROUP2713
4<!--@Ecom:Group.Link-->65<a href="Default.aspx?ID=2926&GroupID=GROUP2713">SnapOn IloBa</a>
5<!--@Ecom:Group.Link.Clean-->38Default.aspx?ID=2926&GroupID=GROUP2713
6<!--@Ecom:Group.Link.Clean.PID-->47Default.aspx?ID=2926&GroupID=GROUP2713&PID=7595
7<!--@Ecom:Group.Link.PID-->74<a href="Default.aspx?ID=2926&GroupID=GROUP2713&PID=7595">SnapOn IloBa</a>
8<!--@Ecom:Group.MetaDescription-->0
9<!--@Ecom:Group.MetaKeywords-->0
10<!--@Ecom:Group.MetaTitle-->0
11<!--@Ecom:Group.MetaUrl-->0
12<!--@Ecom:Group.Name-->12SnapOn IloBa
13<!--@Ecom:Group.Number-->6410203
14<!--@Ecom:Group.ProductCount-->10
15<!--@Ecom:Group.ShowInMenu-->4True
16<!--@Ecom:Group.ShowInSiteMap-->4True
17<!--@Ecom:Group.SmallImage-->50/Files//Filer/NCN/eCom/Billeder/Grupper/410203.jpg
18<!--@Ecom:Search.SearchBox-->0
19<!--@Groups.LoopCounter-->13
20<!--@Groups.LoopMod2-->11
21<!--@Groups.LoopMod3-->10
22<!--@Groups.LoopMod4-->13
23<!--@Groups.LoopMod5-->13
24<!--@LoopStart(Childgroups)--> <!--@LoopEnd(Childgroups)-->0
\NCN_Group_boxes_SE.html
IndexTagLength of valueValue (First 100 chars)
0<!--@Ecom:Search.SearchBox-->0
1<!--@LoopStart(Groups)--> <!--@LoopEnd(Groups)-->1
2<!--@LoopStart(NextLevelGroups)--> <!--@LoopEnd(NextLevelGroups)-->0