Mediplast AB | Bronsåldersgatan 2 | P.O. Box 1004 | SE-212 10 Malmö, Sweden | T 040 671 23 00 | F 040 671 23 10
Hem
Produkter
Om oss
Kontakt
Sök

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Urostomi

 

Vid tillfällen då tarminnehållet är lösare som tex vid ileostomi och urostomi är det viktigt att förhindra att innehållet i påsen flyter tillbaka till stomin där det kan bryta ner hudskyddsplattan och i sin tur skapa läckage som kan irritera huden. Därför har alla våra ileostomi och urostomi bandage en inbyggd backventil för att förhindra återflöde och på så sätt håller innehållet borta från stomin.
 

 
UroBa produkter UroBa
UroBa produkterProduktöversikt

SnapOn UroBa produkter SnapOn UroBa
SnapOn UroBa produkterProduktöversikt

 
 Download information    
pdf Ostomy Leaflets UroBa SE 180307.pdf 118 KB 09-04-2018
pdf Ostomy Leaflets UroBa Snap On SE 180307.pdf 123 KB 09-04-2018
   


Mediplast International
Mediplast Sverige
Mediplast Denmark
Mediplast Norge
Mediplast Finland
Mediplast GmBH
Mediplast BeNeLux BVMediplast AB | Bronsåldersgatan 2 | P.O. Box 1004 | SE-212 10 Malmö, Sweden | T 040 671 23 00 | F 040 671 23 10
Groups (1)
IndexTagLength of valueValue (First 100 chars)
0<!--@Ecom:Group.Clickable-->4True
1<!--@Ecom:Group.Description-->0
2<!--@Ecom:Group.ID-->9GROUP2714
3<!--@Ecom:Group.IDUrlEncoded-->9GROUP2714
4<!--@Ecom:Group.Link-->58<a href="Default.aspx?ID=2927&GroupID=GROUP2714">UroBa</a>
5<!--@Ecom:Group.Link.Clean-->38Default.aspx?ID=2927&GroupID=GROUP2714
6<!--@Ecom:Group.Link.Clean.PID-->47Default.aspx?ID=2927&GroupID=GROUP2714&PID=7647
7<!--@Ecom:Group.Link.PID-->67<a href="Default.aspx?ID=2927&GroupID=GROUP2714&PID=7647">UroBa</a>
8<!--@Ecom:Group.MetaDescription-->0
9<!--@Ecom:Group.MetaKeywords-->0
10<!--@Ecom:Group.MetaTitle-->0
11<!--@Ecom:Group.MetaUrl-->0
12<!--@Ecom:Group.Name-->5UroBa
13<!--@Ecom:Group.Number-->6410301
14<!--@Ecom:Group.ProductCount-->10
15<!--@Ecom:Group.ShowInMenu-->4True
16<!--@Ecom:Group.ShowInSiteMap-->4True
17<!--@Ecom:Group.SmallImage-->50/Files//Filer/NCN/eCom/Billeder/Grupper/410301.jpg
18<!--@Ecom:Search.SearchBox-->195<form name="EcomSearch" method="get"> <input type="hidden" name="ID" value="2927"> S�g efter: <input type="text" name=&quo
19<!--@Groups.LoopCounter-->11
20<!--@Groups.LoopMod2-->11
21<!--@Groups.LoopMod3-->11
22<!--@Groups.LoopMod4-->11
23<!--@Groups.LoopMod5-->11
24<!--@LoopStart(Childgroups)--> <!--@LoopEnd(Childgroups)-->0
IndexTagLength of valueValue (First 100 chars)
0<!--@Global:Server.Date-->102019-03-18
1<!--@Global:Server.Date.Day-->218
2<!--@Global:Server.Date.Hour-->220
3<!--@Global:Server.Date.Minute-->244
4<!--@Global:Server.Date.Month-->13
5<!--@Global:Server.Date.Second-->210
6<!--@Global:Server.Date.Weekday-->11
7<!--@Global:Server.Date.WeekOfYear-->212
8<!--@Global:Server.Date.LongDayName-->6måndag
9<!--@Global:Server.Date.ShortDayName-->2
10<!--@Global:Server.Date.LongMonthName-->4mars
11<!--@Global:Server.Date.ShortMonthName-->3mar
12<!--@Global:Server.Date.Year-->42019
13<!--@Global:Server.Date.DayOfYear-->277
14<!--@Global:Server.Date.Quarter-->11
15<!--@Global:Server.Date.GeneralDate-->192019-03-18 20:44:10
16<!--@Global:Server.Date.LongDate-->16den 18 mars 2019
17<!--@Global:Server.Date.LongTime-->820:44:10
18<!--@Global:Server.Date.MediumDate-->16den 18 mars 2019
19<!--@Global:Server.Date.ShortDate-->102019-03-18
20<!--@Global:Server.Date.ShortTime-->520:44
21<!--@Global:Server.Date.RFC1123-->29Mon, 18 Mar 2019 19:44:10 GMT
22<!--@Global:Server.Date.Sortable-->192019-03-18T20:44:10
23<!--@Global:Pageview.Url-->33/se/Produkter/Stomi/Urostomi.aspx
24<!--@Global:Pageview.Url.Raw-->21/Default.aspx?ID=2927
25<!--@Global:Page.ID-->42927
26<!--@Global:Page.Name-->8Urostomi
27<!--@Global:Page.NavigationTag-->0
28<!--@Global:Area.ID-->13
29<!--@Global:Area.Name-->2se
30<!--@Global:Area.Primarydomain-->16www.mediplast.se
31<!--@Global:Area.Lang-->2sv
32<!--@Global:Area.LongLang-->5sv-SE
33<!--@Global:Area.Culture.DisplayName-->16Swedish (Sweden)
34<!--@Global:Area.Culture.DisplayCountryName-->6Sweden
35<!--@Global:Area.Culture.NativeName-->17svenska (Sverige)
36<!--@Global:Area.Culture.NativeCountryName-->7Sverige
37<!--@Global:Area.Culture.Name-->5sv-SE
38<!--@Global:Area.Culture.CountryCode-->2SE
39<!--@Global:eCommerce.Currency-->13Danske kroner
40<!--@Global:eCommerce.Currency.Code-->3DKK
41<!--@Global:eCommerce.Currency.IsDefault-->4True
42<!--@Global:eCommerce.Currency.IsCurrent-->4True
43<!--@Global:eCommerce.Currency.Name-->13Danske kroner
44<!--@Global:eCommerce.Currency.PayGatewayCode-->3208
45<!--@Global:eCommerce.Currency.Symbol-->4kr.
46<!--@Global:eCommerce.Currency.SymbolPlace-->10
47<!--@Global:eCommerce.Currency.Rate-->3100
48<!--@Global:eCommerce.Currency.IntegerSeparator-->1.
49<!--@Global:eCommerce.Currency.DecimalSeparator-->1,
50<!--@Global:eCommerce.CurrencyName-->13Danske kroner
51<!--@Global:eCommerce.CurrencyRate-->3100
52<!--@Global:eCommerce.CurrencyCode-->3DKK
53<!--@Global:eCommerce.PricesWithVat-->4True
54<!--@Global:eCommerce.ReverseChargeForVatToken-->321933742f92fa810382bb7b19392bceb9
55<!--@Global:eCommerce.CartPageID-->0
56<!--@Global:eCommerce:Cart.CartIsPresent-->5false
57<!--@Global:Page.Top.Name-->9Produkter
58<!--@Global:Page.Top.ID-->3297
59<!--@Global:Extranet.UserID-->10
60<!--@Global:Extranet.UserName-->0
61<!--@Global:Extranet.ExternalLogin.ProviderID-->10
62<!--@Global:Extranet.ExternalLogin.ProviderName-->0
63<!--@Global:Extranet.ExternalLogin.ProviderType-->0
64<!--@Global:Extranet.ExternalLogin.ProviderKey-->0
65<!--@Global:Extranet.ExternalLogin.ExternalUserName-->0
66<!--@Global:Extranet.ExternalLogin.ExternalEmail-->0
67<!--@Global:CookieOptInLevel-->10Functional
68<!--@Global:Request.UserAgent-->40CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
69<!--@Global:Extranet.Groups-->0
70<!--@Global:Page.Manager.Username-->0
71<!--@Global:Page.Manager.Name-->0
72<!--@Global:Page.Manager.Email-->0
73<!--@Global:Page.Manager.Phone-->0
74<!--@Global:Page.Manager.Fax-->0
75<!--@Global:Page.Editor.Username-->3GSE
76<!--@Global:Page.Editor.Name-->14Gitte Sejersen
77<!--@Global:Page.Editor.Email-->28Gitte.Sejersen@mediplast.com
78<!--@Global:Page.Editor.Phone-->0
79<!--@Global:Page.Editor.Fax-->0
80<!--@Global:Request.Url-->45https://www.mediplast.se/Default.aspx?ID=2927
81<!--@Global:Request.AbsoluteUri-->45https://www.mediplast.se/Default.aspx?ID=2927
82<!--@Global:Request.Host-->16www.mediplast.se
83<!--@Global:Request.OriginalString-->49https://www.mediplast.se:443/Default.aspx?ID=2927
84<!--@Global:Request.PathAndQuery-->21/Default.aspx?ID=2927
85<!--@Global:Request.Port-->3443
86<!--@Global:Request.Query-->8?ID=2927
87<!--@Global:Request.Scheme-->5https
88<!--@Global:Request.IsSecureConnection-->4True
89<!--@Global:Device.IsMobile-->0
90<!--@Global:Device.IsTablet-->0
91<!--@Global:Device.IsDesktop-->4True
92<!--@Global:Device.IsBot-->0
93<!--@Global:Device.IsAndroid-->0
94<!--@Global:Device.IsIOS-->0
95<!--@Global:Device.IsWindows-->0
96<!--@Global:Device.IsOther-->4True
97<!--@Global:Device.DetectionDisabled-->0
98<!--@Global:Device.IsIPhone-->0
99<!--@Global:Device.IsAndroidPhone-->0
100<!--@Global:Device.IsWindowsPhone-->0
101<!--@Global:Device.IsIPad-->0
102<!--@Global:Device.IsAndroidTablet-->0
103<!--@Global:Device.IsWindowsTablet-->0
104<!--@Global:Stylesheet.ID-->41749
105<!--@Global:Stylesheet.TopLogo-->0
106<!--@Global:Stylesheet.TopLogoClean-->0
107<!--@Global:Stylesheet.TopGraphic-->0
108<!--@Global:Stylesheet.TopGraphicClean-->0
109<!--@Global:Stylesheet.BottomLogo-->0
110<!--@Global:Stylesheet.BottomLogoClean-->0
111<!--@Global:Page.IsProtected-->0
IndexTagLength of valueValue (First 100 chars)
0<!--@Server:Request.id-->42927
Groups (2)
IndexTagLength of valueValue (First 100 chars)
0<!--@Ecom:Group.Clickable-->4True
1<!--@Ecom:Group.Description-->0
2<!--@Ecom:Group.ID-->9GROUP2715
3<!--@Ecom:Group.IDUrlEncoded-->9GROUP2715
4<!--@Ecom:Group.Link-->65<a href="Default.aspx?ID=2927&GroupID=GROUP2715">SnapOn UroBa</a>
5<!--@Ecom:Group.Link.Clean-->38Default.aspx?ID=2927&GroupID=GROUP2715
6<!--@Ecom:Group.Link.Clean.PID-->47Default.aspx?ID=2927&GroupID=GROUP2715&PID=7647
7<!--@Ecom:Group.Link.PID-->74<a href="Default.aspx?ID=2927&GroupID=GROUP2715&PID=7647">SnapOn UroBa</a>
8<!--@Ecom:Group.MetaDescription-->0
9<!--@Ecom:Group.MetaKeywords-->0
10<!--@Ecom:Group.MetaTitle-->0
11<!--@Ecom:Group.MetaUrl-->0
12<!--@Ecom:Group.Name-->12SnapOn UroBa
13<!--@Ecom:Group.Number-->6410302
14<!--@Ecom:Group.ProductCount-->10
15<!--@Ecom:Group.ShowInMenu-->4True
16<!--@Ecom:Group.ShowInSiteMap-->4True
17<!--@Ecom:Group.SmallImage-->50/Files//Filer/NCN/eCom/Billeder/Grupper/410302.jpg
18<!--@Ecom:Search.SearchBox-->195<form name="EcomSearch" method="get"> <input type="hidden" name="ID" value="2927"> S�g efter: <input type="text" name=&quo
19<!--@Groups.LoopCounter-->12
20<!--@Groups.LoopMod2-->10
21<!--@Groups.LoopMod3-->12
22<!--@Groups.LoopMod4-->12
23<!--@Groups.LoopMod5-->12
24<!--@LoopStart(Childgroups)--> <!--@LoopEnd(Childgroups)-->0
\NCN_Group_boxes_SE.html
IndexTagLength of valueValue (First 100 chars)
0<!--@Ecom:Search.SearchBox-->195<form name="EcomSearch" method="get"> <input type="hidden" name="ID" value="2927"> S�g efter: <input type="text" name=&quo
1<!--@LoopStart(Groups)--> <!--@LoopEnd(Groups)-->1
2<!--@LoopStart(NextLevelGroups)--> <!--@LoopEnd(NextLevelGroups)-->0