Mediplast AB | Bronsåldersgatan 2 | P.O. Box 1004 | SE-212 10 Malmö, Sweden | T 040 671 23 00 | F 040 671 23 10
Hem
Produkter
Om oss
Kontakt
Sök

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Urostomi

 

Vid tillfällen då tarminnehållet är lösare som tex vid ileostomi och urostomi är det viktigt att förhindra att innehållet i påsen flyter tillbaka till stomin där det kan bryta ner hudskyddsplattan och i sin tur skapa läckage som kan irritera huden. Därför har alla våra ileostomi och urostomi bandage en inbyggd backventil för att förhindra återflöde och på så sätt håller innehållet borta från stomin.
 

 
UroBa produkter UroBa
UroBa produkterProduktöversikt

SnapOn UroBa produkter SnapOn UroBa
SnapOn UroBa produkterProduktöversikt

 
 Download information    
pdf Ostomy Leaflets UroBa SE 200123.pdf 229 KB 08-04-2020
pdf Ostomy Leaflets UroBa SnapOn SE 200123.pdf 298 KB 08-04-2020
   


Mediplast International
Mediplast Sverige
Mediplast Denmark
Mediplast Norge
Mediplast Finland
Mediplast GmBH
Mediplast BeNeLux BVMediplast AB | Bronsåldersgatan 2 | P.O. Box 1004 | SE-212 10 Malmö, Sweden | T 040 671 23 00 | F 040 671 23 10