Mediplast AB | Bronsåldersgatan 2 | P.O. Box 1004 | SE-212 10 Malmö, Sweden | T 040 671 23 00 | F 040 671 23 10
Hem
Produkter
Om oss
Kontakt
Sök

  
  
  
  
  
  
  
 

SERRES slutet sugsystem

 

Ett slutet sugsystem med god design är ett säkert och hygieniskt system för både patienten och personalen som använder systemet.
 

Ett slutet sugsystem består av; 

  • En eller flera sugbehållare/kanistrar 
  • Engångspåsar som passar till behållarnas storlek 
  • En sugslang som kopplas till patientkopplingen på locket till sugpåsen
  • Vagn eller hållare till kanistrarna
  • Diverse tillbehör som gör sugsystemet effektivt
  • Möjlighet att koppla till en sugkälla

SERRES slutna sugsystem kan användas till alla på sjukhus vanligen förekommande sugkällor. Systemet är designat med enbart en patienttillkoppling på sugpåsens lock för att undgå felkoppling. Kopplingarna har standardmått och passar till alla vanliga konor och kopplingar på marknaden.

 

SERRES sugpåsar är 100%  PVC och latexfria.

 

Pressmeddelande

 Download information    
pdf Press release SERRES WINS PATENT LITIGATION.pdf 30 KB 20-09-2013
 

Produktblad

 Download information    
pdf Serres SE 180112.pdf 687 KB 30-07-2018
 

Bruksanvisning

 Download information    
pdf IFU Serres 1 page SE 160714.pdf 298 KB 31-07-2018
pdf IFU Serres prep o mätkopp SE 160714.pdf 204 KB 31-07-2018
pdf IFU Serres SE 160714.pdf 205 KB 31-07-2018
wmv Instruktionsvideo för montering av Serres standard sugpåse (utan pulver).wmv 40107 KB 06-06-2011
db Thumbs.db 17 KB 08-08-2017
 

Flergångskanistrar

 Download information    
pdf Serres SE 180112-2.pdf 159 KB 06-11-2018
 

Mätkopp/sugkanister för små volymer

 Download information    
pdf Serres SE 180112-3.pdf 122 KB 06-11-2018
 

Preparatuppsamlingsburk

 Download information    
pdf Serres SE 180112-5.pdf 122 KB 06-11-2018
 

Vagnar

 Download information    
pdf Serres SE 180112-13.pdf 136 KB 06-11-2018
   


Mediplast International
Mediplast Sverige
Mediplast Denmark
Mediplast Norge
Mediplast Finland
Mediplast GmBH
Mediplast BeNeLux BVMediplast AB | Bronsåldersgatan 2 | P.O. Box 1004 | SE-212 10 Malmö, Sweden | T 040 671 23 00 | F 040 671 23 10